Νεα/Επικαιροτητα

Την Τρίτη η πληρωμή από τον ΟΑΕΔ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 44.248 ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. (Ανακοίνωση 11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΓΔΟΥ232/1.3.2021 ΚΥΑ «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β΄804). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ289/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄946/10.3.2021)

Περισσότερα

Νέα μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης για το πρώτο τρίμηνο του 2021. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης προκαταβολής σύνταξης. (Ανακοίνωση 10.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προκαταβολή σύνταξης. Κοινοποίηση διατάξεων. (Εγκύκλιος-17 Αριθμ.Πρωτ.Σ60/9/87182/10.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταβολή βοηθήματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους – ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-16 Αριθμ.Πρωτ./84377/9.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση ενός έτους των δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Νόμου 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Νόμος 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”. (ΦΕΚ Α΄36/9.3.2021)

Περισσότερα

Μέχρι τις 15.3.2021 θα ισχύουν οι νέες βεβαιώσεις κίνησης, που εκδόθηκαν μέχρι χθες 8.3.2021. (Ανακοίνωση 9.3.2021 του Yπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 9.3.2021 του ΕΣΗΔΗΣ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1274/14.12.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Δεκέμβριο 2020» (Β΄5577). (Απόφαση Αριθμ.Α.1048/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1251/20.11.2020 ΥΑ «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020» (Β΄5204). (Απόφαση Αριθμ.Α.1047/3.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄898/8.3.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.οικ.23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄2274), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.10238/329/4.3.2021 – ΦΕΚ Β΄856/5.3.2021)

Περισσότερα

Αντικατάσταση της Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄843). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.14453/5.3.2021 – ΦΕΚ Β΄895/6.3.2021)

Περισσότερα

Έναρξη διαδικασίας εξυγίανσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το νόμο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή 2ης Ευκαιρίας» (Ν.4738/2020). (Δελτίο Τύπου 4.3.2021 Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού του υποχρεωτικού ποσοστού εξ αποστάσεως εργασίας. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.10221/239/4.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Για όσες επιχειρήσεις–εργοδότες υποβάλλουν σήμερα 4.3.2021 δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021, ως πληττόμενες, θα διενεργηθεί επανέλεγχος για την επιλεξιμότητά τους. (Επείγουσα Ανακοίνωση 4.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή. (Απόφαση Αριθμ.5620ΕΞ2021/26.2.2021 του Υπ. Επικρατείας – ΦΕΚ Β΄849/4.3.2021)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο. (Κοινή Ανακοίνωση 3.3.2021 των Yπ. Οικονομικών & Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Έναρξη υποβολών δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας μηνός Μαρτίου 2021. (Ανακοίνωση 3.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα