Νεα/Επικαιροτητα

Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016. (Εγκύκλιος ΠΟΛ1174/13.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287).(Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1171/29.8.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3964/12.9.2018)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦΑ1136043ΕΞ2018/17.9.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Επανάληψη διαδικασίας Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017. (Ανακοίνωση 17.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Αυγούστου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 17.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα ημέρα και ώρα για την παροχή Νομικής Υποστήριξης των Μηχανικών μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 14.9.2018 του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύνταξη των νέων Δασικών Χαρτών του Νομού Αργολίδας. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.193216/11.9.2018 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Εισήγηση της Υπουργού Εργασίας στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων ελάφρυνσης των μη μισθωτών – Παραδείγματα. (Δελτίο τύπου 13.9.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-42 Αριθ.Πρωτ.1079314/12.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για πολυπρόσωπες ΙΚΕ – Ενημερωτικό υλικό για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ). (Δελτίο Τύπου 13.9.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 69 και 70 του ν.4530/18 (Α΄59), των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν.4439/16 (Α΄222) και λοιπών θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΦΒ1-Α/53903/603/12.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β΄1445) “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΔΕΑΦ1128500ΕΞ2018/28.8.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3965/12.9.2018)

Περισσότερα

Ελαφρύνσεις εισφορών μη μισθωτών – Παραδείγματα. (Δελτίο τύπου 10.9.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν.4387/16. (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ80000/Δ17/οικ.46340/1034/12.9.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Έναρξη Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Εξωδικαστικού Μηχανισμού και ορισμός Μελών αυτού. (Απόφαση Αριθμ.πρωτ.94004/10.9.2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους)

Περισσότερα

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των οφειλών μηχανικών στον ΕΦΚΑ – Δηλώσεις Γιώργου Στασινού. (Δελτίο Τύπου 7.9.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018) που αφορούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. (Εγκύκλιος-40 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/353/7.9.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου. (Εγκύκλιος-39 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/744/1057408/6.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Εργων. (Εγκύκλιος-38 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./487/1057558/6.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957/4.9.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα