Νεα/Επικαιροτητα

Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για τις αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών

Περισσότερα

Κατάργηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Περισσότερα

Institute of Zero Energy Buildings (ΙΝΖΕΒ): Ενημέρωση για ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτιμητών ακίνητης περιουσίας του έργου “RenoValue”

Περισσότερα

Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016: Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες – Ευθύνη εργοδότη – Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας

Περισσότερα

Τροποποίηση των διατάξεων περί ελεγκτών δόμησης (άρθρο 156 του Ν.4389/2016 – ΦΕΚ Α΄94/27.5.2016)

Περισσότερα

Νέα παράταση έως την 1.7.2016 της αναστολής έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του Ν.4281/2014 που αφορά τους Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Κατασκηνώσεις 2016

Περισσότερα

Δήμος Γορτυνίας: Πρόσκληση σε ημερίδα “Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Γορτυνίας – Στρατηγικός Σχεδιασμός Προστασίας και Ανάπτυξης” στη Δημητσάνα 27.5.2016

Περισσότερα

Ανακοίνωση Δήμου Αλµωπίας (18.5.2016): Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες για τα Σταυροδρόμια της Φύσης και της Ιστορίας

Περισσότερα

Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για το 2016 για τους 19.500 μηχανικούς που εντάχθηκαν στο Ν.4331/2015 μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Δεν αναπροσαρμόζονται οι τιμές ζώνης στις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4178 (Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 17046/28.4.2016)

Περισσότερα

ΥΠΟΙΚ: Εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2016 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους»

Περισσότερα

ΥΠΟΙΚ: Ετησίως η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ). – Εγκύκλιος ΠΟΛ 1051/2016

Περισσότερα

Συνεχίζεται έως 13.5.2016 η Απεργία–Αποχή των Διπλ. Μηχανικών από τη συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές

Περισσότερα

Η ΠΕΣΕΔΕ καλεί τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων σε συνέχιση της Αποχής από Διαγωνισμούς μέχρι και την Παρασκευή 13.5.2016

Περισσότερα

Σκληρή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το ασφαλιστικό και τους βουλευτές – μηχανικούς που το υποστηρίζουν

Περισσότερα

Θέσεις επί των σχεδίων Π.Δ. σχετικά με τη μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περισσότερα

Πρότυπα πυροπροστασίας

Περισσότερα

Ενημέρωση για την «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ». (Επιμέλεια: ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα