Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-29 Αρ.Πρωτ.169429/13.5.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Συγκρότηση 3ης Έκδοσης Καταλόγου Μελών ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 12.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Από 13.5.2021 η υποβολή δηλώσεων για το Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Μάιο. (Ανακοίνωση 12.5.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

27 ερωτήσεις–απαντήσεις για τους Δασικούς Χάρτες. (Δελτίο Τύπου 13.5.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, σε κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας. (Απόφαση 136/6/27.4.2021 – ΦΕΚ Β΄1845/7.5.2021)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω διαδικτύου για την υποβολή αίτησης χορήγησης άρσης κατάσχεσης εις χείρας Τρίτων/Πιστωτικών Ιδρυμάτων λόγω υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και καταβολής της α΄ δόσης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.136552/Σ.43748/16.4.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235) σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης των οφειλών για τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) και Βεβαίωσης Οφειλής (ΒΟ) για τη μεταβίβαση ακίνητου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. (Εγκύκλιος-23 Αρ.Πρωτ.133068/Σ.230/14.4.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του Ν.4782/2021 (A΄36). Τροποποίηση του Ν.4412/2016 και άλλες διατάξεις. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2339/16.4.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/21.4.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1851/7.5.2021)

Περισσότερα

Προσθήκη πεδίου στην καταχώριση ιδιοκτησιών. (Ανακοίνωση 11.5.2021 στην ιστοσελίδα “ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ” του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ενημερωτικό Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα: “Φορολογία Μηχανικών – Δήλωση φόρου εισοδήματος – myDATA”, στις 12.5.2021

Περισσότερα

Ηλεκτρονικά, μέσω του ktimatologio.gov.gr, το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου. (Δελτίο Τύπου 26.4.2021 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων ελευθέρων επαγγελματιών-αυτοαπασχολούμενων-επιτηδευματιών και μελών Οργάνων Διοίκησης. (Ανακοίνωση 26.4.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2021 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 20.4.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/36362/727/15.4.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (δεύτερη ευκαιρία). (Ανακοίνωση 15.4.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Από Δευτέρα 19 Απριλίου τα υποχρεωτικά self tests εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. (Ανακοίνωση 14.4.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Εγκύκλιος για τη διευκόλυνση του εμβολιασμού των εργαζομένων. (Ανακοίνωση 14.4.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας αιτήσεων έως 19.4.2021 και νέες διευκρινήσεις για το επίδομα επιστημόνων. (Ανακοίνωση 14.4.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.οικ.5629/22/4.2.2021 ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β΄450). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.907/7.4.2021 – ΦΕΚ Β΄1487/13.4.2021)

Περισσότερα