Νεα/Επικαιροτητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου (Υποβολή αιτήσεων έως 31.10.2020)

Περισσότερα

Σοβαρές επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, στο υπό κατάρτιση χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο – Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 14.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διεύρυνση των κατηγοριών των υπαγόμενων προσώπων στο ΤΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 13.10.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (3): Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 13.10.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ233/10.10.2020 – ΦΕΚ Β΄4471/11.10.2020)

Περισσότερα

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.39539/996/30.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.39551/Δ1.11831/30.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας υποχρεωτικής αναμόρφωσης των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων και των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, όπως και των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. (ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4364/5.10.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄2773) ΥΑ “Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναβολή της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ – Στασινός: Αναγκαία η ορθή προετοιμασία για να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. (Δελτίο Τύπου 11.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Μη Μισθωτών Κορινθίας. (Ανακοίνωση 6.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενημέρωση για την ολοκλήρωση την ένταξης στον Ν.4495/2017 μέχρι την ημερομηνία 15.10.2020. (Ανακοίνωση 2.10.2020 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νέα παράταση μέχρι 30.4.2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.238542/2.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σχετικά με την χορήγηση – παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στα μέλη οικογενείας και στους ανέργους. (Εγκύκλιος 44/1.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από τον e-ΕΦΚΑ “Βεβαίωση Απογραφής”. (Ανακοίνωση 2.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Περί ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών. (Ανακοίνωση 1.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 9.10.2020 της ηλεκτρονικής υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων. (Ανακοίνωση 28.9.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις. (Δελτίο Τύπου 1.10.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρων και τελών. (Δελτίο Τύπου 30.9.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα