Νεα/Επικαιροτητα

Β΄ κύκλος του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II” (Προκήρυξη – Οδηγός Εφαρμογής – Παραρτήματα Οδηγού). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2583/27.6.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 15.7.2019 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Μαΐου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.7.2019 της προθεσμίας υποβολής των Α.Π.Δ. και της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για την ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., μισθολογικών περιόδων 06/2018-03/2019. (Ανακοίνωση 28.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενημερωθείτε για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο! (Ανακοίνωση 27.6.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών” (Ανακοίνωση της ΠΕΔΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2.000.000 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία και παρατείνεται για ένα έτος η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών. (Ανακοίνωση 27.6.2019 του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα)

Περισσότερα

Παραδόθηκε και τίθεται σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. (Δελτίο Τύπου 26.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Περιβαλλοντική έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (ΚΥΑ Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19273/1264/24.6.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.9.2019 της ισχύος των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ. (Δελτίο Τύπου 27.6.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Αποστολή σε ΦΕΚ του Οδηγού Εφαρμογής του Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 27.6.2019 στον ειδικό για το πρόγραμμα ιστότοπο του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Εκτύπωση Κάρτας Κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Το Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων προετοιμάζει τη δημόσια παρουσία του. (Δελτίο Τύπου 25.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για “ΜΥΦ – Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 01/01/2014) – Γενικές ερωτήσεις” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 25.6.2019)

Περισσότερα

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019. (Εγκύκλιος-35 Α.Π.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./296/776774/25.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εφαρμογή διατάξεων οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης και των Τοπικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. (Εγκύκλιος-34 Αριθμ.Πρωτ.765206/24.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα παράταση (έως 15.7.2019) του 3ου κύκλου του καθεστώτος της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” του ν.4399/16. (Δελτίο Τύπου 21.6.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 61654/10-06-2019 (ΦΕΚ Β΄, 2324/14-06-2019) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (οδηγίες εφαρμογής). (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/24Ο/21.6.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της οικ.175275/22.05.2018 ΥΑ (Β΄1927) “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/49646/560/31.5.2019 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2429/20.6.2019)

Περισσότερα

Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών. (ΚΥΑ Αριθμ.26034/695/6.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2362/18.6.2019)

Περισσότερα

Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς – Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.Φ21250/54240/Δ16.1323/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα