Νεα/Επικαιροτητα

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα. (ΑΑΔΕ, 1η έκδοση, Απρίλιος 2020)

Περισσότερα

Να παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για τις αιτήσεις των 600 ευρώ ζητούν οι Πρόεδροι του ΟΕΕ και του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 6.5.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κανονικά και ενιαία συνεχίζεται το πρόγραμμα για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. (Γ΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Β΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Α΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος Aρ.πρ.Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νέο περιβάλλον για myBusinesSupport και αξιόγραφα. (Δελτίο Τύπου 4.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.4.2020 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Περισσότερα

Δυνατότητα για νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17321/327/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄993). (Απόφαση Αριθμ.17045/319/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1694/4.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.17239/Δ1.5936/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1695/4.5.2020)

Περισσότερα

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.16394/Δ1.5642/27.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Περισσότερα

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17078/505/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άμεσα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1645/3.5.2020)

Περισσότερα

Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1647/3.5.2020)

Περισσότερα

Επείγουσα ανακοίνωση για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90/1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13. (Δελτίο Τύπου 3.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”. (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020)

Περισσότερα