Νεα/Επικαιροτητα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών. (Απόφαση Αριθμ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.6.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2672/6.7.2018)

Περισσότερα

Από 5.7.2018 τίθεται σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). (Δελτίο Τύπου 4.7.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραμμάτων – Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο και Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής Διαγραμμάτων. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Οι τελευταίες αλλαγές στο νόμο «Κατσέλη-Σταθάκη» για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, με το ν.4549/2018. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1122/26.6.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα 59/21.6.2018 “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης”. (ΦΕΚ Α΄114/29.6.2018)

Περισσότερα

Περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης.(Εγκύκλιος-29 Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/555/827977/29.6.2018 του ΕΦΚΑ που τροποποιεί την Εγκύκλιο-14 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/223/341404/8.3.2018)

Περισσότερα

Οδηγός της ΜΟΔ Α.Ε. για την εφαρμογή του Ν.4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. (Έκδοση 2η, Μάιος 2018)

Περισσότερα

Παράταση έως 6.7.2018 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Η εξόφληση εισφοράς Μαΐου 2018 μέσω Πάγιας Εντολής θα γίνει στις 2.7.2018. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31.7.2018 για τις αναδρομικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2013. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Μαΐου 2018 Μη Μισθωτών. (Ανάρτηση 29.6.2018 Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταχώρηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ του αριθμού λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου που προέκυψε από εκκαθάριση ασφαλιστικής οφειλής του 2017. (Ανακοίνωση 29.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ξεκίνησε στις 28.6.2018 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα». (Ανακοίνωση 28.6.2018 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Τροποποίηση χρόνου υποβολής οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης δραστηριότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων. (Ανακοίνωση Αριθ.Πρωτ.32766/28.6.2018 του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη του)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ σε αιτήματα έγκρισης χωροθέτησης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.οικ.10798/25.6.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 26.7.2018 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1121/25.6.2018 της Υφυπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2478/27.6.2018)

Περισσότερα

Υπογραφή των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των ΑΕ από Πιστοποιημένους Λογιστές Φοροτεχνικούς Α΄ Τάξης (άρθρο 147 του Ν.4548/2018). (Δελτίο Τύπου 27.6.2018 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 16974/758/20.3.2018. (Απόφαση Αριθμ.32126/1463/11.6.2018 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄2404/25.6.2018)

Περισσότερα

Μέχρι τις 14 Ιουλίου 2018 η επανυποβολή στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) των αιτήσεων οφειλετών που ματαιώθηκε η συζήτηση. (Ανακοίνωση 25.6.2018 της ΕΓΔΙΧ)

Περισσότερα

Η υπηρεσία παροχής νομικής υποστήριξης του ΤΕΕ προς του Μηχανικούς μέλη του, εκτάκτως την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 θα λειτουργήσει από τις 11.00 έως 13.00. (Ανακοίνωση 25.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα