Νεα/Επικαιροτητα

Πλήρης παράταση όλων των προθεσμιών για ΟΛΑ τα προγράμματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ. (Δελτίο Τύπου 20.3.2020 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Απόφαση Αριθμ.Α.1038/27.2.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄888/17.3.2020)

Περισσότερα

Και οι μηχανικοί θα ενισχυθούν ως πληττόμενοι από την κρίση. (Δελτίο Τύπου 20.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παρέμβαση Στασινού προς την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και των επιπτώσεών του σε μηχανικούς, τεχνικές εταιρείες και τον τεχνικό κόσμο. (Δελτίο Τύπου 19.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Δημοσίευση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου – Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων. (Ανακοίνωση 19.3.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Εξόφληση Ασφαλιστικών Εισφορών μέσω Πάγιας Εντολής. (Ανακοίνωση 18.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών φυσικών προσώπων από τις τράπεζες. (Ανακοίνωση 19.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία. (Ανακοίνωση 17.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Virtual POS για πιστωτικές κάρτες από ΕΤΕ στα μέλη του ΤΕΕ, χωρίς συνδρομή – πάγια χρέωση. (Ανακοίνωση 17.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020 των 1.207.972 ασφαλισμένων. (Δελτίο Τύπου 16.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσαρμογή Λειτουργίας Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ λόγω του κορωνοϊού. (Ανακοίνωση 16.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Ανακοίνωση ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Ανακοίνωση 13.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αλλαγές του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΑΕΔ – Ηλεκτρονικά ή με ραντεβού οι συναλλαγές. (Δελτίο Τύπου 15.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Απόφαση Αριθμ.10694/364/4.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄818/12.3.2020)

Περισσότερα

Αναστέλλεται από την 12.3.2020 η υποχρέωση υποβολής στο “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε8, Ε4

Περισσότερα

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.10597/487/11.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.6.2020 για τη δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. (Παράγραφος 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 – ΦΕΚ Α΄55/11.3.2020)

Περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών. (Δελτίο Τύπου 12.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πράξεις χαρακτηρισμού. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆Π∆/26584/1161/10.3.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα