Νεα/Επικαιροτητα

Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.17312/Δ9.506/4.5.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17078/505/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πρόσθετα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid-19. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Άμεσα μέτρα στήριξης των Μηχανικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ94/2.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1645/3.5.2020)

Περισσότερα

Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1647/3.5.2020)

Περισσότερα

Επείγουσα ανακοίνωση για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90/1.5.2020 και συγκεκριμένα των άρθρων 10, 11 και 13. (Δελτίο Τύπου 3.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”. (ΦΕΚ Α΄90/1.5.2020)

Περισσότερα

Ενημέρωση για εισφορές διακανονισμών – ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών μέσω πάγιας εντολής στις τράπεζες. (Ανακοίνωση 30.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού για το μήνα Μάιο. (Δελτία Τύπου 30.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για την εφάπαξ παροχή. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ80020/οικ.12029/Δ16/310/29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600€, σε δικαιούχους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Οικ.16604/3224/27.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1629/29.4.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου. (Δελτίο Τύπου 28.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Μαρτίου 2020. Προθεσμία μέχρι τις 5 Μαΐου για έκπτωση 25%. (Δελτίο Τύπου 28.4.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού εγκαταστάσεων υγραερίου σε κτίρια που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13680/376/21.4.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προκήρυξη της δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.41787/27.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1612/27.4.2020)

Περισσότερα

Νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Δελτίο Τύπου 27.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου 13 και του παραρτήματος VI της αριθ.146896/2014 ΚΥΑ “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις” (Β΄2878/2014 και Β΄3142/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/36530/398/16.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1562/24.4.2020)

Περισσότερα

Την άμεση ένταξη των Μηχανικών στην οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, ζητά το ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 27.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Έξι σημαντικές τομές στην περιβαλλοντική νομοθεσία – Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. (Δελτίο Τύπου 24.4.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα