Νεα/Επικαιροτητα

Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.137516/30.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων. (Εγκύκλιος-29 Αριθ.πρωτ.136473/29.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 29.6.2020 / ανάρτηση 98ης ομάδας)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.134900/26.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων / ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας – ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ειδικών κατηγοριών. (Ανακοίνωση 24.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.131641/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ., δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.131644/24.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή για Υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. (Ανακοίνωση 24.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εκ νέου αίτημα παράτασης στις προθεσμίες για αυθαίρετα και αδήλωτα τετραγωνικά απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ΥΠΕΣ και ΥΠΕΝ. (Δελτίο Τύπου 24.6.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παράταση του προγράμματος επιδότησης τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων. (Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Μαΐου 2020 – Προθεσμία μέχρι τις 3 Ιουλίου για έκπτωση 25%. (Δελτίο Τύπου 23.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.24760/550/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2484/22.6.2020)

Περισσότερα

3η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.63890/22.6.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2486/22.6.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Διεύρυνση δικαιούχων και παράταση προθεσμίας έως 26.6.2020). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ138/22.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2488/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016. (ΚΥΑ Αριθμ.61239/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011. (ΚΥΑ Αριθμ.61238/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2471/22.6.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (Αρ.Πρωτ.8040/22.6.2020)

Περισσότερα

Μείωση 30% του ποσού των προμηθειών των εγγυητικών καλής εκτέλεσης, για το επόμενο τρίμηνο. Διεύρυνση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου και νέα ασφαλιστική παροχή. (Ανακοίνωση 22.6.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Απόφαση Α.1154/19.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. (Απόφαση Α.1153/17.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα