Νεα/Επικαιροτητα

Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2182/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετασχηματισμό με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2181/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για την περίπτωση αδυναμίας ανεβάσματος εγγράφων. (Ανακοίνωση 11.10.2019 στον ιστότοπο του ΤΕΕ “e-Άδειες”)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)” Απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (Απόφαση Αριθμ.44568/Δ1.14795/7.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3751/10.10.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως 16.12.2019 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του Ν.4399/16. (Δελτίο Τύπου 8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του λογισμικού “e-Άδειες”. (Ανακοίνωση 8.10.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Επιστροφή 100.695.867,69 εκ € σε 86.187 τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών. (Ανακοίνωση 8.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/4.10.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως 31.12.2019 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ.ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ. (Ανακοίνωση 4.10.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν.4626/2019 (ΦΕΚ Α΄141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας. (Εγκύκλιος Ε.2178/3.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αναβολή διεξαγωγής εκδήλωσης. (Ανακοίνωση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους. (Εγκύκλιος Αρ.ΠρωτΦ.80000/30705/Δ.16/778/2.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.80320/42862/Δ18.2718/1.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 7.10.2019 για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία. (Δελτίο Τύπου 30.9.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 7.10.2019 για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων. (Ανακοίνωση 30.9.2019 του Υπουργείου Οικονομικών)

Περισσότερα

Παράταση έως 31.12.2019 υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους. (Άρθρο έκτο ΠΝΠ 30.9.2019 του Προέδρου της Δημοκρατίας – ΦΕΚ Α΄145/30.9.2019)

Περισσότερα

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις εκλογές του ΤΕΕ – Ποιοι διεκδικούν την προτίμηση του τεχνικού κόσμου στις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. (Δελτίο Τύπου 30.9.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ36/02/329/26.9.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ένταξη Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων στη ρύθμιση των 120 δόσεων του Ν.4611/2019 (διαχωρισμός των σταδίων ένταξης). (Δελτίο Τύπου 24.9.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παρέμβαση ΤΕΕ Πελοποννήσου για τα προβλήματα εφαρμογής του Β΄ κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. (Δελτίο Τύπου 20.9.2019)

Περισσότερα