Νεα/Επικαιροτητα

Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 1.6.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Έως 20% η τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούνιο. (Ανακοίνωση 31.5.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες. (Εγκύκλιος Ε.2118/31.5.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄207/27.10.2020) που ρυθμίζουν την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. (Εγκύκλιος Ε.2117/28.5.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ακύρωση προγενέστερων αιτήσεων οικοδομικών αδειών. (Ανακοίνωση 28.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 ΥΑ «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του Ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4495/2017» (Β΄3136/2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/17.5.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2090/20.5.2021)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 31.5.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση αποφάσεως ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της π.ε. Αρκαδίας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.88633/26.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος e–adeies και νέες λειτουργίες. (Δελτίο Τύπου 25.5.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσαρμογή του «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν.4759/2020. (Ανακοίνωση 24.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων – για το μήνα Μάιο. (Ανακοίνωση 24.5.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 31.5.2021). (Ανακοίνωση 24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 261 του Ν.4798/2021 (ΦΕΚ Α΄68) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και το χρόνο έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ για την αιτία αυτή. (Εγκύκλιος-32 Αριθ.Πρωτ.Σ80/7/184177/24.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν.4798/2021. (Εγκύκλιος-31 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/39/21.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού Ν.4399/2016. (Απόφαση Αριθμ.56672/20.5.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄2142/22.5.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.31950/21.5.2021 – ΦΕΚ Β΄2141/22.5.2021)

Περισσότερα

Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με το Ν.4759/2020 (ενημέρωση Μηχανικών για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους – προθεσμίες). (Ανακοίνωση 18.5.2021 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα

Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν.4714/2020. (Εγκύκλιος-30 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Σ40/34/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αυτόματη πλέον η έκδοση Αριθμού Μητρώου Εργοδότη του e-ΕΦΚΑ από την Υπηρεσία μιας στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. (Δελτίο Τύπου 17.5.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υπηρεσία Απογραφής Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. (Γενικό Έγγραφο 174064/17.5.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα