Νεα/Επικαιροτητα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021. (Εγκύκλιος-9 Αριθμ.Πρωτ.37598/1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κλειστό το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021. (Ανακοίνωση 1.2.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Κορινθίας (με έδρα την Κόρινθο) και της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Κορινθίας (με έδρα το Κιάτο). (Ανακοίνωση 29.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). (Εγκύκλιος-8 Αριθμ.Πρωτ.34266/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ – Ανάρτηση Αποφάσεων Εγγραφής, Διαγραφής και Επανεγγραφής. (Γενικό Έγγραφο ΑΠ33396/28.1.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσαρμογή συστήματος αυθαιρέτων ν. 4495/2017 στα δεδομένα του ν. 4759/2020. (Ανακοίνωση 8.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 5.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Περισσότεροι ΚΑΔ να ενταχθούν στην ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματιών – Παρέμβαση ΤΕΕ στο Υπουργείο Εργασίας. (Δελτίο Τύπου 5.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για την έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. (Ανακοίνωση 5.2.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.5629/22/4.2.2021 – ΦΕΚ Β΄450/5.2.2021)

Περισσότερα

Ανακοίνωση help desk ΤΕΕ για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». (Ανακοίνωση 3.2.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», για το έτος 2021. (Ανακοίνωση 2.2.2021 του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»)

Περισσότερα

Παράταση κατά ένα έτος στην υποβολή δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα στο Ν.4178. (Ανακοίνωση 2.2.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ – Ανακοίνωση Τύπου του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Εκ των προτέρων η υποβολή από τους εργοδότες των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον Φεβρουάριο – Έως τις 5 Φεβρουαρίου οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή την περίοδο 1-5 Φεβρουαρίου. (Ανακοίνωση 30.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/26.1.2021 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄334/29.1.2021)

Περισσότερα

Έναρξη Ταυτότητας Κτιρίου. (Ανακοίνωση 29.1.2021 στην ιστοσελίδα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παρατείνεται και για τον Φεβρουάριο το μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας. (Ανακοίνωση 29.1.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προτάσεις για τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αλλαγές προθεσμιών στο “Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον II” για Α΄ και Β΄ Κύκλους

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης Πολυκατοικίας Τύπου Β΄ – Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων Πολυκατοικίας – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Α΄ – Βήματα υποβολής αίτησης Πολυκατοικίας τύπου Β΄. (Ανακοινώσεις 27.1.2021 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα