Νεα/Επικαιροτητα

Περίληψη Διακήρυξης ΛΜ-2019 Ε21 (1200002237) “Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογραφικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.”. (Ανακοίνωση του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.)

Περισσότερα

Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (Α΄85). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/9096/227/8.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ0465Θ1Ω-6ΦΣ) εγκυκλίου περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ.80000/35591/Δ16.1210/7.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου. (Απόφαση Αριθμ.1290/22.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3149/8.8.2019)

Περισσότερα

Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Απόφαση Αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321/24.7.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄3149/8.8.2019)

Περισσότερα

Γνωμοδότηση 129/2019 του ΝΣΚ για την κατάργηση κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών

Περισσότερα

Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.απόφ.79/3/24.7.2019 του ΔΣ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3138/7.8.2019)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουλίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 30.8.2019). (Ανακοίνωση 8.8.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4621/19 (Α΄128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). (Εγκύκλιος Ε.2150/2.8.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας από 6.8.2019. (Δελτίο Τύπου 5.8.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. (Κανονιστική Πράξη Αρ.Πρωτ.18408/1.8.2019 του Προέδρου του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Στις 19.9.2019 ξεκινά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η υποβολή αιτήσεων στο Β΄ κύκλο του “Εξοικονομώ II”, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/66865/554/22.7.2019 (ΦΕΚ Β΄3081/31.7.2019) που τροποποιεί την ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/24.6.2019

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 16.9.2019 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας (κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής) για την κτηματογράφηση των ακινήτων στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Π.Ε. Κορινθίας. (Δελτίο Τύπου 1.8.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Δεν θα παρέχεται για το διάστημα 1–31.8.2019 η υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης των Μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 29.7.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (Απόφαση Αριθμ.Α.1293/23.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3085/31.7.2019)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Νόμος 4621/2019 “Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4611/2019 (Α΄73) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/31.7.2019)

Περισσότερα

Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2144/22.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στα μέλη του – Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας». (Δελτίο Τύπου 30.7.2019 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26.7.2019 και Ανακοίνωση 26.7.2019, του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα