Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση έως 10.9.2021 των αιτήσεων για επιδότηση πάγιων δαπανών. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/880/31.8.2021 – ΦΕΚ Β΄4021/31.8.2021)

Περισσότερα

Πίστωση ποσών στους εργοδότες δικαιούχους της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. (Ανακοίνωση 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος-46 Α.Π.327325/30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ειδοποίηση 5.722 ασφαλισμένων παράλληλης απασχόλησης για νέα εκκαθάριση εισφορών. (Δελτίο Τύπου 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ στην Αργολίδα με έδρα το Ναύπλιο. (Δελτίο Τύπου 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Όγδοη (8η) Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Περισσότερα

Έναρξη προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 30.8.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Έναρξη προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων σε περιοχές της Μεσσηνίας. (Ανακοίνωση 25.8.2021 του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ζητείται Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος/Χημικός Μηχανικός για υπηρεσίες Τεχνικού/Συντονιστή Ασφαλείας

Περισσότερα

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου αρωγός της Πολιτείας στην καταγραφή των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές της Πελοποννήσου. (Δελτίο Τύπου 12.8.2021 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου 2021 Μη Μισθωτών (προθεσμία πληρωμής έως 31.8.2021). (Ανακοίνωση 24.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 4ης Έκδοσης ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και τη διενέργεια αυτοψιών σε σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. (Ανακοίνωση 19.8.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών για ασφαλισμένους με παράλληλη απασχόληση για το 2020 (αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ). (Εγκύκλιος-43 Αρ.Πρωτ.294523/Σ510/2.8.2021 του e-ΕΦΚΑ και Δελτίο Τύπου 2.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α΄/27.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124/Α΄/18.7.2021), και της υπ’ αριθμ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2499/Β΄/10.6.2021) Κ.Υ.Α. – που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. (Εγκύκλιος-44 Αρ.Πρωτ.291392/Σ94347/29.7.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.281789/22.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης-Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.270762/Σ.87724/15.7.2021, οδηγός χρήσης υπηρεσίας και Δελτίο Τύπου 20.7.2021του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/Εξαιρέσεις. (Εγκύκλιος-41 Α.Π.268324/14.7.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως και 31.12.2022. (Άρθρο 74 του Ν.4821/2021)

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/28.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3545/3.8.2021)

Περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ. – άρθρο 72 του Ν.4495/2017). (Απόφαση Αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72508/1890/29.7.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄3544/3.8.2021)

Περισσότερα