Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 (Β΄1291) ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.40286/22.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄1560/23.4.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ. (Απόφαση Αριθμ.15435/913/16.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1559/23.4.2020)

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 “Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία” της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84). (Εγκύκλιος-16 Αρ.Πρωτ.76905/23.4.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ενημερωτικός Οδηγός “Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19” του Συνήγορου του Πολίτη

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84) “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2056/23.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”. (Εγκύκλιος Ε.2052/22.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή και απόδοση της κράτησης ποσοστού 2,5‰, υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.2184/22.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τηλεκατάρτιση. (Δελτίο Τύπου 22.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 22.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5.3.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1482/21.4.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 20.7.2020 της προθεσμίας υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990” Α΄ τριμήνου 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1092/16.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1474/17.4.2020)

Περισσότερα

Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του. (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 με Αρ.πρωτ.2133/15.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 – Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2019 – Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για Ε1, Ε2, Ε3

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή στο myBusinessSupport για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (800 ευρώ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκπτωση 25%. (Ανακοίνωση 16.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020)

Περισσότερα

Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. (Απόφαση Αριθμ.Δ22/οικ.1989/12.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ 1437/16.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.Α.1076/2.4.2020 ΚΥΑ “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄1135). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1091/13.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1466/16.4.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ. (ΚΥΑ Αριθμ.350/14.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1418/15.4.2020)

Περισσότερα

Koινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84). (Εγκύκλιος Ε.2048/15.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα