Νεα/Επικαιροτητα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1100/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄951/20.3.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Απόφαση Αριθμ.Α.1099/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄949/20.3.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α και γ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄948/20.3.2019)

Περισσότερα

Στασινός: Ασφάλιση και φορολογία δημεύουν το εισόδημα των μηχανικών – αναλυτικά παραδείγματα. (Δελτίο Τύπου 2.4.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικό: σε δεινή θέση οι επιστήμονες – Χρειάζονται λύσεις τώρα. Συνέντευξη τύπου Προέδρων Επιστημονικών Φορέων. (Δελτίο Τύπου 19.3.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τις καταβλητέες εισφορές των επιστημόνων στο ΕΤΕΑΕΠ. (Δελτίο Τύπου 20.3.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019. (Εγκύκλιος-3 Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19.3.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. (Δελτίο Τύπου 4.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 22.4.2019 για την υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές προμηθευτών-πελατών) έτους 2018. (Δελτίο Τύπου 28.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από την ΑΑΔΕ. (Δελτίο Τύπου 27.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Νέος τρόπος υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. (Δελτίο Τύπου 18.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές Ενημερότητες τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ. (Ανακοίνωση 29.3.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Προθεσμία έως 12.4.2019 για την καταβολή εισφορών μη μισθωτών. (Ανακοίνωση 22.3.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση τροποποίησης των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4529/2018 (A΄56) – Τα μέλη οικογενείας συνταξιούχου λόγω θανάτου μπορούν να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ για παροχές υγειονομικής περίθαλψης. (Εγκύκλιος-12 Αρ.Πρωτ.351234/19.3.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα εκκαθάρισης. (Ανακοίνωση 18.3.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Εισφορές μη μισθωτών. (Ανακοίνωση 18.3.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Δικαιολογητικά έναρξης/διακοπής ασφάλισης μη μισθωτών ΕΤΕΑΕΠ. (Ανακοίνωση 18.3.2019 του ΕΤΕΑΕΠ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4.3.2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου κεφαλαίου του ν.4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. (Εγκύκλιος Ε.2042/13.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), διαθέσιμη από 4.3.2019 και για τη σύσταση Ε.Π.Ε. (Δελτίο Τύπου 13.3.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και προσθήκη νέων άρθρων με το Ν.4605/2019 – Σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ. (Δημοσίευση του Ν.4605/2019 στο ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019 – Έγγραφο Αρ.πρωτ.1859/3.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα