Νεα/Επικαιροτητα

Εξόφληση Ασφαλιστικών Εισφορών μέσω Πάγιας Εντολής. (Ανακοίνωση 18.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών φυσικών προσώπων από τις τράπεζες. (Ανακοίνωση 19.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία. (Ανακοίνωση 17.3.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Virtual POS για πιστωτικές κάρτες από ΕΤΕ στα μέλη του ΤΕΕ, χωρίς συνδρομή – πάγια χρέωση. (Ανακοίνωση 17.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια για τις ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020 των 1.207.972 ασφαλισμένων. (Δελτίο Τύπου 16.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσαρμογή Λειτουργίας Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ λόγω του κορωνοϊού. (Ανακοίνωση 16.3.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Ανακοίνωση ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας και αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Ανακοίνωση 13.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αλλαγές του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΑΕΔ – Ηλεκτρονικά ή με ραντεβού οι συναλλαγές. (Δελτίο Τύπου 15.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Απόφαση Αριθμ.10694/364/4.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄818/12.3.2020)

Περισσότερα

Αναστέλλεται από την 12.3.2020 η υποχρέωση υποβολής στο “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε8, Ε4

Περισσότερα

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.10597/487/11.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.6.2020 για τη δήλωση διόρθωσης τ.μ. ακινήτων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. (Παράγραφος 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 – ΦΕΚ Α΄55/11.3.2020)

Περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών. (Δελτίο Τύπου 12.3.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις πράξεις χαρακτηρισμού. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆Π∆/26584/1161/10.3.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201) περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. (Εγκύκλιος-9 Αρ.Πρωτ.58069Σ.15195/10.3.2020 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Μέτρα για κορωνοϊό. (Δελτίο Τύπου 9.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για “Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4646/2019 και ισχύει (Ρ7)” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 6.3.2020)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος-8 Αρ.Πρωτ.54834/6.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταχώρηση (δυνατότητα έως και 11.3.2020) προγενέστερων επισκέψεων Τεχνικών Ασφαλείας. (Ανακοίνωση 6.3.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα