Νεα/Επικαιροτητα

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 3.12.2020) – Παρατάσεις προθεσμιών δόσεων. (Ανακοίνωση 25.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέα παράταση έως 31.1.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη δράση του ΕΠΑνΕΚ “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 19.11.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4727/2020 (Α΄184). (ΚΥΑ Αριθμ.32066/ΕΞ2020/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5123/19.11.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο από την 1.1.2021. (Εγκύκλιος με Α.Π.32607ΕΞ/2020/19.11.2020 και Αριθμ.Φακ.ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18, του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1251/20.11.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5204/24.11.2020)

Περισσότερα

Πολεοδομικό-Χωροταξικό Νομοσχέδιο: Μεταρρύθμιση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις επενδύσεις και τη στήριξη της ιδιοκτησίας. (Δελτίο Τύπου 24.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για κατόχους σταθμών έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ: συγκρότηση Καταλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών για την έκδοση βεβαιώσεων ολοκλήρωσης εργασιών και την διενέργεια αυτοψιών (άρθρο 20 του νόμου 4736/2020). (Ανακοίνωση 23.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Άνοιξε στις 20.11.2020 η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4. (Δελτίο Τύπου 20.11.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα” (τελευταία ενημέρωση: 17.11.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020” (Β΄5047). (ΚΥΑ ΓΔΟΥ282/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5081/17.11.2020)

Περισσότερα

Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.111428/21.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.4122/2013 για την “Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Δυο προσαρμογές λόγω των έκτακτων συνθηκών του κορωνοϊού – Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα του Προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.306179/19.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λειτουργία Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Μεγαλόπολης. (Ανακοίνωση 23.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριπόλεως Βορείου Πλευράς – Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση αριθμ.112/11/22.10.2020 του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄4912/9.11.2020)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. (Δελτίο Τύπου 17.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ λόγω COVID-19. (Δελτίο Τύπου 16.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ281/13.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5047/14.11.2020)

Περισσότερα

Αναβολή της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονομώ–Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ – Σοβαρά θέματα λόγω κορωνοϊού, κίνδυνος για την ισότιμη πρόσβαση στους πόρους του προγράμματος. (Δελτίο Τύπου 12.11.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα