Νεα/Επικαιροτητα

Οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων–εργοδοτών κλειστών με κρατική εντολή ή πληττόμενων βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Δεκέμβριο 2020. (Ανακοίνωση 8.12.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.49989/1266/4.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5391/7.12.2020)

Περισσότερα

Επέκταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τον μήνα Δεκέμβριο. (Κοινό Δελτίο Τύπου 7.12.2020 του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος. (Δελτίο Τύπου 7.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νέα διαδικασία σύστασης Ι.Κ.Ε. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.129284/4.12.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. (Δελτίο Τύπου 8.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υποβολή δικαιολογητικών στο πληροφοριακό σύστημα. (Ανακοίνωση 8.12.2020 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργές αιτήσεις στο Πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 7.12.2020 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Λειτουργία ηλεκτρονικών ελέγχων στοιχείων. (Ανακοίνωση 4.12.2020 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Εγγραφή νέων χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα. (Ανακοίνωση 4.12.2020 στον ιστότοπο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν. (Απόφαση Αριθμ.Α.1265/3.12.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5346/4.12.2020)

Περισσότερα

Νέα επιστολή προς το ΥΠΕΝ για παράταση της έναρξης του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ–ΑΥΤΟΝΟΜΩ”. (Ανακοίνωση 7.12.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”: Ενεργοποιήθηκε η ιστοσελίδα και η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων σε δοκιμαστική λειτουργία. (Ανακοίνωση 4.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση των αιτήσεων εγγραφής στα ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ έως τις 31.12.2020. (Δελτίο Τύπου 1.12.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ – Από 1.12.2020 έως 21.12.2020 η υποβολή αιτήσεων για τον παρόντα κύκλο. (Ανακοίνωση 30.11.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αντικατάσταση της 34341/5991/18.9.2020 ΚΥΑ “Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του Ν.4706/2020 και του άρθρου 26 του Ν.4722/2014” (Β΄4014), όπως τροποποιήθηκε με την 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄4581). (ΚΥΑ Αριθμ.47284/359/17.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5080/17.11.2020)

Περισσότερα

Προθεσμίες πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων εισφορών μηνός Οκτωβρίου 2020 και Δήλωσης Συμψηφισμού Εισφορών με Πιστωτικά Υπόλοιπα Εκκαθάρισης 2019. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 4.12.2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020. (Ανακοίνωση 27.11.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 – ΦΕΚ Β΄5229/26.11.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4756/2020 “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”. (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020)

Περισσότερα