Νεα/Επικαιροτητα

«Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα». Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Ιούνιος 2015)

Περισσότερα

Δημοσίευση εγκυκλίου ΠΟΛ 1113/2015 ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)» που αναλύει το καθεστώς των εκπιπτόμενων και μη δαπανών

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Παιδικές κατασκηνώσεις 2015 για παιδιά ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση προθεσμίας μέχρι και την 26.6.2015 για διακανονισμούς Ν.4321/2015

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ με οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού Ν.4321/2015

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1106/2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΕΤΑΑ (19.5.2015): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατασκηνωτικής περιόδου 2015

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Εγκύκλιος του Υπουργείου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του ν. 4321/2015

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ για τις βεβαιώσεις της εφορίας των συνταξιούχων

Περισσότερα

Σε λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αδειών

Περισσότερα

Μέχρι 2.6.2015 η ρύθμιση οφειλών στο ΤΣΜΕΔΕ – ποιοι είναι οι όροι της ρύθμισης

Περισσότερα

Εγκύκλιος 7/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού με θέμα: «Όρια ισχύος πτυχίων μελετών ανά τάξη και κατηγορία για τη χρονική περίοδο από 21/03/2015-20/03/2016»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (17.4.2015) για Διακανονισμό του Ν.4321/2015

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης συμφωνητικών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1882/90

Περισσότερα

Ανακοίνωση (7.4.2015) ΥΠΑΠΕΝ για τροποποιήσεις επικοινωνίας με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ

Περισσότερα

Ανακοίνωση (3.4.2015) ΥΠΑΠΕΝ: Ανάρτηση Τροποποιητικών Αποφάσεων αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» και παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (1.4.2015) για Διακανονισμό του Ν.4321/2015

Περισσότερα

Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων»

Περισσότερα

ΥΠΑΠΕΝ: Εφαρμογή μέσου συντελεστή δόμησης, μετά την ισχύ του ν. 4269/2014

Περισσότερα