Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

Έδρα: Ιατροπούλου 12Α΄ , 241 00 Καλαμάτα
Τηλ.: 2721361302 , 2721084423
Fax: 2721084423

Πρόεδρος: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος
Μέλος: ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ Σπυρίδων
Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ Παντελής