Αίτηση Συμμετοχής
στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών
για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Τα πεδία με αστερίσκο (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

Α.Μ Τ.Ε.Ε. (*)

Επώνυμο (*)

Όνομα (*)

Ειδικότητα (*)

Έτος Εγγραφής στο ΤΕΕ (*)

Περιφερειακή Ενότητα Κατοικίας (*)

Πόλη (*)

Διεύθυνση (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

E-mail (*)

Επίπεδο Σπουδών (*)
ΔίπλωμαΜεταπτυχιακοί τίτλοι

Πεδίο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά για κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων

Ξένες γλώσσες

Περιγράψτε την προγενέστερη εμπειρία σας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ή διαχείρισης λειτουργίας υποδομών και εγκαταστάσεων (*)

Αποκατάσταση κτιριακού αποθέματος, υποδομών, διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, εμπειρία σε λειτουργία υποδομών περιβάλλοντος, εμπειρία σε λειτουργία δικτύων ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών κ.λπ.
Μελέτη/Επίβλεψη Αποκατάστασης ΚτιρίωνΜελέτη/Επίβλεψη Αποκατάστασης ειδικών τεχνικών έργων (γέφυρες, φράγματα, έργα αντιστηρίξεων, κ.α.)Μελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή Οικοδομικών ΈργωνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Συντήρηση Έργων Οδοποιίας - Έργων ΣιδηροδρόμουΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Συντήρηση Λιμενικών ΈργωνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Συντήρηση Έργων Ύδρευσης - ΑποχέτευσηςΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Συντήρηση Έργων Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής ΜηχανικήςΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Εγκαταστάσεων - Δικτύων Ηλεκτρικής ΕνέργειαςΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Έργων ΤηλεπικοινωνιώνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Έργων Βιομηχανικού ΕξοπλισμούΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Η/Μ Εγκαταστάσεων για χώρους Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας ΛυμάτωνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Εγκαταστάσεων Υγρών - Αερίων ΚαυσίμωνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Χημικών Εγκαταστάσεων Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Πνευματικών ΕγκαταστάσεωνΜελέτη/Επίβλεψη/Κατασκευή/Λειτουργία Μονίμων Εγκαταστάσεων ΠυρόσβεσηςΠρογενέστερη Συμμετοχή σε κλιμάκια ελέγχου για την αντιμετώπιση/αποκατάσταση φυσικών καταστροφώνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων και καθιζήσεωνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα κατεδαφίσεωνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχώνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης/αποκατάστασης πλημμυρικών - έντονων καιρικών φαινομένωνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα πρόληψης/αντιμετώπισης/αποκατάστασης συνεπειών σεισμικών δράσεωνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα διαχείρισης εκρηκτικών υλώνΕιδικές Γνώσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων χημικών υλών Παροχή Πρώτων ΒοηθειώνΆλλο

Κατοχή Ειδικού Εξοπλισμού Μετρητικά Όργανα κ.λπ.

Ειδικές Δεξιότητες ή Πιστοποιήσεις οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

Παρατηρήσεις