Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Παραχωρήσεις δρόμων στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων”.

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Αρχές για τη Δημιουργία Ενιαίου Επιμελητηριακού Φορέα Μηχανικών»”.

Περισσότερα

Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Παράλληλη ισχύς κανονισμού θερμομόνωσης και ΚΕΝΑΚ”.

Περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου: “Κατάργηση κώδικα ελάχιστων αμοιβών μηχανικών”.

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων”

Περισσότερα

Έγγραφο ΤΕΕ Πελοποννήσου στους αρμόδιους φορείς: “Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Α.Ε.Ι. και Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Διαδικασία Έκδοσης Διοικητικών Πράξεων”

Περισσότερα

Διαμαρτυρία για ενέργειες της ΠΑΣΕΓΕΣ σχετικά με επενδύσεις σε Α.Π.Ε.

Περισσότερα

Την απόσυρση Π.Δ. του Υπουργείου Εργασίας ζητά με ψήφισμά της η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Περισσότερα

Αίτημα ανάκλησης Εγκυκλίου 1/28.1.2010 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Περισσότερα

Αίτημα για συνολική αναστολή των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009.

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Οικοδομική δραστηριότητα – Στα όρια της κατάρρευσης. (Προτάσεις για την τόνωση των κατασκευών)

Περισσότερα

Τη δημόσια, καθολική και υποχρεωτική ασφάλιση υπερασπίζεται με ψήφισμά της η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Περισσότερα

Αίτημα αναστολής όλων των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009.

Περισσότερα

Αναγνώριση των διπλωμάτων πενταετούς φοίτησης Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Αίτημα τροποποίησης μεταβατικών διατάξεων άρθρων 40 και 41 του Νόμου 3775/2009.

Περισσότερα