Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών & Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών». Τρίπολη 3.11.2010, Καλαμάτα 15.11.2010, Σπάρτη 22.11.2010, Κόρινθος 29.11.2010 και Ναύπλιο 1.12.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογία των Μηχανικών». Τρίπολη 11.10.2010 και Καλαμάτα 15.10.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Ο νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): νέες τεχνικές οδηγίες Τ.Ε.Ε. – άμεσες προοπτικές». Τρίπολη 19.7.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Βιομηχανική κληρονομιά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Τρίπολη 15.5.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Ναύπλιο 10.4.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. : ο σχεδιασμός του χώρου σε τοπική κλίμακα – προβλήματα, προοπτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις». Τρίπολη 20.3.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών με βάση τους Ευρωκώδικες». Τρίπολη 6.2.2010

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Γεωτεχνικός σχεδιασμός με τους Ευρωκώδικες 7 & 8». Τρίπολη 16.1.2010

Περισσότερα