Ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8». Τρίπολη 12.12.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Κατασκευές του μέλλοντος». Κόρινθος 13.11.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών. Μέθοδοι επεμβάσεων – παρουσίαση παραδειγμάτων επεμβάσεων σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα & φέρουσα τοιχοποιία». Ναύπλιο 26.9.2009 και Κόρινθος 7.11.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Το HE.PO.S.». Καλαμάτα 16.6.2009, Τρίπολη 24.6.2009 και Σπάρτη 25.6.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2». Καλαμάτα 23.5.2009 και Ναύπλιο 13.6.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Χαλύβδινες και σύμμικτες κατασκευές».Τρίπολη 9.5.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Η εφαρμογή του νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Τρίπολη 25.4.2009

Περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στα οικοδομικά και τεχνικά έργα». Σπάρτη 8.4.2009

Περισσότερα