Στις 28.2.2020 ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας – Στις 16.3.2020 η ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την 20.3.2020. (Δελτίο Τύπου 26.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του Ν.4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης. (Απόφαση Αριθμ.4656/309/6.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄502/19.2.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Στις 28.2.2020 ανοίγει η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας – Στις 16.3.2020 η ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι την 20.3.2020. (Δελτίο Τύπου 26.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του Ν.4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης. (Απόφαση Αριθμ.4656/309/6.2.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄502/19.2.2020)

Διαβάστε το άρθρο »