Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Βοιών και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου Β’ και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κορώνης και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Καλαμάτας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Βοιών και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Σπάρτης στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου Β’ και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Κορίνθου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »

Ανακοίνωση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κορώνης και τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Καλαμάτας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Διαβάστε το άρθρο »