Νεα/Επικαιροτητα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 20.10.2020 / ανάρτηση 103ης ομάδας)

Περισσότερα

Ανοίγει στις 20.10.2020 το helpdesk για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. (Δελτίο Τύπου 19.10.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πέντε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-EΦΚΑ. (Δελτίο Τύπου 19.10.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 1.1.2020. (Εγκύκλιος-48 Αριθμ.Πρωτ.261450/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος-45 Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ.61/16/10.4.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.ΔΣ110/5/1.10.2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄4584/16.10.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεμέας και υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητάς του στο Υποκατάστημα Κορίνθου. (Ανακοίνωση 7.10.2020 του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Σοβαρές επιφυλάξεις για τις διατάξεις περί δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές, στο υπό κατάρτιση χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο – Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 14.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Στις 30 Νοεμβρίου 2020 ξεκινά το “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” – Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού για καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων. (Δελτίο Τύπου 13.10.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διεύρυνση των κατηγοριών των υπαγόμενων προσώπων στο ΤΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 13.10.2020 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η Επιστρεπτέα Προκαταβολή (3): Αίτηση χορήγησης. (Ενημέρωση 13.10.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ233/10.10.2020 – ΦΕΚ Β΄4471/11.10.2020)

Περισσότερα

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.39539/996/30.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019 “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.39551/Δ1.11831/30.9.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4261/30.9.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας υποχρεωτικής αναμόρφωσης των μερικώς ή ολικώς κυρωθέντων και των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, όπως και των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα. (ΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/25.9.2020 – ΦΕΚ Β΄4364/5.10.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του Ν.4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄2773) ΥΑ “Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών”. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων στις κτηματογραφήσεις. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10.9.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναβολή της έναρξης του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” ζητά το ΤΕΕ – Στασινός: Αναγκαία η ορθή προετοιμασία για να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. (Δελτίο Τύπου 11.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Περιφερειακών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Μη Μισθωτών Κορινθίας. (Ανακοίνωση 6.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα