Σε ισχύ το πρότυπο EN 16034:2014 για αντίσταση των κουφωμάτων σε φωτιά

Το νέο ουσιώδες χαρακτηριστικό για αντοχή στη φωτιά ή/και ελέγχου καπνού σε σχέση με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα προστίθεται στον κανονισμό της σήμανσης CE στα κουφώματα και ισχύει ήδη.

Η Δήλωση Απόδοσης και η Σήμανση CE επιτρέπει στους κατασκευαστές κουφωμάτων να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα δύο δείχνουν στον πελάτη ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σήμανση CE για τα κουφώματα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και ελέγχου καπνού είναι ως γνωστόν υποχρεωτική από τον Φεβρουάριο του 2010. Τώρα προστέθηκαν και οι διατάξεις του προτύπου EN 16034 σχετικά με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά για αντοχή στη φωτιά ή/και ελέγχου καπνού σε σχέση με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα και ισχύει ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2016.

Το πρότυπο ισχύει για όλα τα κουφώματα, ανεξάρτητα από το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους, συστήματα θυρών για πεζούς (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν σε οδούς διαφυγής) και τα παράθυρα οροφής. Τα παράθυρα και τα εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς μπορεί να έχουν ρολά, παντζούρια και περσίδες.

Τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από το ΕΝ 16034 είναι:

  • Τα σταθερά πλαϊνά ή φεγγίτες ενός κουφώματος (πόρτας εισόδου, μπαλκονόπορτας ή παραθύρου), τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους
  • Συναρμολογήσιμες πόρτες που κατασκευάζονται με εξαρτήματα από διάφορες πηγές και δεν υπάρχει ενιαίος ταυτοποιημένος κατασκευαστής ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για αυτές
  • Κουφώματα εξοπλισμένα με κλειδαριές που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες. Όπου τοποθετούνται τέτοια στοιχεία θα πρέπει να εφαρμόζονται παράλληλα και τα σχετικά πρότυπα ETSI
  • Τα προϊόντα που εξαιρούνται από το EN 14351-1

 

Πηγή: ALUnet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin