Ανακοίνωση (13.1.2017) του ΤΜΕΔΕ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ) / Τμήματος Πελοποννήσου προς τους πιστούχους του


Σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή λειτουργία του νέου Ταμείου και την εξυπηρέτηση όλων των πιστούχων, οι εγγυητικές επιστολές (Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Δεκάτων κλπ.) για τους πιστούχους των Νομών ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  θα αποστέλλονται για έκδοση και θα πληρώνονται την ίδια μέρα (με POS) έως και την  Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ (για εγγυητικές που η δημοπρασία τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη ) και θα παραλαμβάνονται Δευτέρα, ενώ για τους πιστούχους του Νομού ΑΡΚΑΔΙΑΣ θα αποστέλλονται για έκδοση και θα πληρώνονται την ίδια μέρα, έως και την  Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι για να μπορούμε να έχουμε τις υπογραφές από τον Πρόεδρο κτλ.