Ανακοίνωση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ (19.12.2016): Νέο Πρόγραμμα «VOUCHER 29-64»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (VOUCHER 29-64) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (www.iekemtee.gr)

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής Θα διαρκέσει έως 30/12/2016.

Το πρόγραμμα αφορά 23.000 ανέργουςηλικίας 29 έως 64 ετών και θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 120 ωρών σε ειδικότητες ενός από τους κλάδους αιχμής.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (5 μήνες).
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.600€

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ:

Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών, Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.), θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, εγγυώμενο την ποιότητα της Κατάρτισης με την ιδιότητα του αξιόπιστου Δημοσίου Φορέα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον τεχνικό κόσμο αλλά και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αποστείλετέ τώρα στοιχεία επικοινωνίας στο mail του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.: gram.iekemtee@gmail.com

ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2118001644 ώστε να λαμβάνετε ΑΜΕΣΗ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το Πρόγραμμα (προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ voucher_29-64