Ανακοίνωση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ (19.12.2016): Νέο Πρόγραμμα «VOUCHER 29-64»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ το πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (VOUCHER 29-64) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. (www.iekemtee.gr)

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής Θα διαρκέσει έως 30/12/2016.

Το πρόγραμμα αφορά 23.000 ανέργουςηλικίας 29 έως 64 ετών και θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 120 ωρών σε ειδικότητες ενός από τους κλάδους αιχμής.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (5 μήνες).
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα: 2.600€

ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ:

Εμπόριο, Logistics, Έργα Υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών, Περιβάλλον Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.), θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, εγγυώμενο την ποιότητα της Κατάρτισης με την ιδιότητα του αξιόπιστου Δημοσίου Φορέα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στον τεχνικό κόσμο αλλά και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αποστείλετέ τώρα στοιχεία επικοινωνίας στο mail του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.: gram.iekemtee@gmail.com

ή επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2118001644 ώστε να λαμβάνετε ΑΜΕΣΗ και ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για το Πρόγραμμα (προϋποθέσεις συμμετοχής, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ voucher_29-64

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »