Κεντρικό ΤΕΕ (12.12.2016): Ανάρτηση αποτελεσμάτων των εκλογών του ΤΕΕ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του ΤΕΕ της 20ης Νοεμβρίου 2016 ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα για τα όργανα Διοίκησης και  Πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Το έγγραφο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, με τις έδρες (ανά όργανο, ανά συνδυασμό, ανά εκλογική περιφέρεια κλπ) αλλά και την κατάταξη των υποψηφίων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (ενότητα «Ανακοινώσεις Εκλογών»), που μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

http://web.tee.gr/ekloges-tee-2016/

Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία ώστε ακολούθως να συγκληθούν η  Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και οι Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών  Τμημάτων του ΤΕΕ για την έμμεση εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του  ΤΕΕ και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων του  ΤΕΕ αντίστοιχα, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την υπαγωγή σε ρύθμιση έως 48 δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθ.14 του ΚΦΔ»

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »