Κεντρικό ΤΕΕ (9.12.2016): Ανακοίνωση για προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΕ


  • Το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Η Κεντρική Ιστοσελίδα
  • Το σύστημα MyTEE
  • Το Σύστημα Αμοιβών Μηχανικών
  • Το Σύστημα Δηλώσεων Αυθαιρέτων
  • Το Σύστημα Αίτησης και Επιλογής Ελεγκτών Δόμησης
  • Το Σύστημα Πληροφόρησης Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων και Μελετών

Ζητούμε την κατανόησή σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι το προσωπικό του ΤΕΕ θα κάνει ότι είναι δυνατόν έτσι ώστε η μετεγκατάσταση να γίνει με ασφάλεια και με την μικρότερη διάρκεια διακοπής της λειτουργίας των ανωτέρω συστημάτων.