Ημερίδα με θέμα : «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων & Δημοσίων Χώρων – Ζητήματα Εφαρμογής & Κανονισμών». Κόρινθος 14.12.2016

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων & Δημοσίων Χώρων – Ζητήματα Εφαρμογής & Κανονισμών», στις 14 Δεκεμβρίου 2016 στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου στην Κόρινθο (Πρόσκληση-Πρόγραμμα), η οποία εντάσσεται στα πλαίσια προγραμματισμού για διεξαγωγή σειράς ημερίδων σε κεντρικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη, ΝαύπλιοΚαλαμάτα, Κόρινθο) κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016 (Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικών Ημερίδων της Έλενας Κωνσταντινίδου, Επικ. καθηγήτριας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ).
Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ανέφερε :
«Το θέμα της εσπερίδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία αποτελεί αναγκαίο, διαρκή και επιτακτικό στόχο  παγκοσμίως την σημερινή εποχή. Είναι γνωστό, ότι οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες λογικές για οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, περιορισμούς και κανόνες, βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.Αποτέλεσμα των στρεβλών αυτών αναπτυξιακών πολιτικών είναι η γενικευμένη σήμερα περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της οποίας  αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία.Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανάπτυξης. Έτσι την σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση των κοινωνιών με ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης. Στα πλαίσια αυτά η στροφή της ενεργειακής πολιτικής προς την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι πλέον η αναγκαία συνθήκη για την αειφορία, την πρόοδο και γενικά την ευημερία και βιωσιμότητα της ανθρωπότητας. Βασικός ενεργειακός καταναλωτής έχει αποδειχθεί πλέον ότι είναι ο κτιριακός τομέας. Σήμερα τα κτίρια και ειδικότερα τα παραδοσιακά-συμβατικά κτίρια απορροφούν μεγάλο ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και μάλιστα καταναλώνουν περίπου το 40% της ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Οι στατιστικές επίσης έχουν δείξει ότι η συμβολή του κλιματισμού των κατοικιών στην παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου είναι η δεύτερη μετά τις μεταφορές. Με σκοπό λοιπόν τη μείωση της ενεργειακής έντασης καθώς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,  άρχισε να εφαρμόζεται, λίγο-πολύ σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, η Νομοθεσία που αφορά στην ενεργητική και παθητική διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας που γίνεται στις κατοικίες μας-στα κτήριά μας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα αυτών, Νομοθεσία η οποία θέτει ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων ή/και ριζικά ανακαινιζόμενων κτηρίων, για τα στοιχεία του δομικού κελύφους, των εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών αυτών. Έτσι λοιπόν, ο κτιριακός τομέας, είτε αφορά καινούργιες κατασκευές είτε υφιστάμενα κτίρια, έρχεται αντιμέτωπος με νέες τεχνολογίες, καινοτόμα υλικά και νέες μεθόδους με στόχο τη δημιουργία κτηρίων zero emission-κτήρια δηλ. που θα έχουν σχεδόν μηδενική συμβολή στην ενεργειακή επιβάρυνση. Με την εφαρμογή όλων αυτών, προσδοκούμε σε περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, που είναι:
-μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα δηλ. ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
-βελτίωση και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,
-μείωση των εκπομπών CO2 και προστασία του περιβάλλοντος,
-καλύτερες κατασκευές, καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις,
-βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, καθώς και
-αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
Συγχρόνως η εφαρμογή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα δεν αντιμετωπίζει μόνο την ″ενεργειακή πενία” αλλά κινητοποιεί τις δυνάμεις της αγοράς, δημιουργεί νέες επενδύσεις, δίνει ώθηση στην κατασκευαστική δραστηριότητα, δραστηριότητα που για χώρες όπως η Ελλάδα αποτελεί ραχοκοκκαλιά της οικονομίας και ειδικά τη σημερινή εποχή αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάκαμψη, με άλλα λόγια αντιμετωπίζει και την “οικονομική πενία″. Επειδή τα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού στο δομημένο περιβάλλον είναι βασικό αντικείμενο της Οικοδομικής επιστήμης και της επαγγελματικής ενασχόλησης του Μηχανικού, το ΤΕΕ Πελοποννήσου, πιστό στο ρόλο του, φρόντιζε να αναζητήσει (όπως εξάλλου επανειλημμένως κάνομε εδώ και χρόνια), για άλλη μία φορά, τη δυνατότητα ενημέρωσης των συναδέλφων σε αυτό το πεδίο. Αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας, που επιτυγχάνεται χάρις στη στήριξη από εκλεκτούς συναδέλφους-ομιλητές, εξαιρετικούς γνώστες του αντικειμένου, τους οποίους καλωσορίζω και ευχαριστώ για την παρουσία τους, είναι η εκδήλωση που θα παρακολουθήσομε.
Όπως σας είπα η σημερινή εσπερίδα γίνεται στα πλαίσια της συνεργασίας που έχομε ξεκινήσει φέτος με την Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Μέχρι σήμερα κάναμε μία σειρά ημερίδων-διαλέξεων σε πόλεις της Περιφέρειάς μας σχετικά με την διατήρηση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Δομικής Κληρονομιάς του Τόπου μας. Σε κάθε εκδήλωση, μιλήσαμε αρχικά για την ταυτότητα του Τόπου μας-της Πελοποννήσου και μετά σε κάθε πόλη για πιο ειδικά-διαφορετικά θέματα της Επιστήμης του Μηχανικού, έτσι ώστε να δώσομε μία ολιστική-ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας της Πολεοδομικής και Αρχιτεκτονικής μας Παράδοσης και Πλούτου μας. Σήμερα εδώ στην Κόρινθο, συνεχίζομε, μπαίνοντας σε πιο εξειδικευμένα πεδία, στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού στο Δομημένο Περιβάλλον. Όπως ανέφερα το γνωστικό αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θεωρώ ότι η εμβάθυνση στη γνώση του και η εμπέδωση των σχετικών ζητημάτων θα είναι χρήσιμη για όλους μας θα μας δώσει επαγγελματικό πλεονέκτημα στα έστω και λίγα που κάνομε σήμερα και φυσικά θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη όταν και αν η οικοδομή επανέλθει στη ζωή.»

Εισηγήσεις:

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin