Ημερίδα με θέμα : «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ – βιοκλιματική αρχιτεκτονική – διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων – πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Τρίπολη 15.7.2011

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη στο Αποστολοπούλειο πνευματικό κέντρο στις 15 Ιουλίου 2011 (Πρόσκληση-Πρόγραμμα), με ομιλητές την Καραβασίλη Μαργαρίτα, Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, τον Αθανασίου Δημήτρη, Ειδικό Συνεργάτη Ειδικής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, τον Οικονομίδη Γρηγόρη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας ΥΠΕΚΑ και τον Κλενιάτη Νίκο, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου & Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ.
Όπως δήλωσε στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη, στόχος της ημερίδας ήταν να εμπλουτιστούν οι γνώσεις γύρω από τα παραπάνω θέματα και να επαναπροσδιοριστούν οι αρχές, οι αξίες και οι πολιτικές ανάπτυξης, έτσι ώστε το σύγχρονο μοντέλο που θ΄ ακολουθηθεί να στηρίζετε στην αειφορία, στην ορθολογική χρήση και τη σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα είπε: “Οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες λογικές για οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, περιορισμούς και κανόνες βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Αποτέλεσμα των στρεβλών αυτών αναπτυξιακών πολιτικών είναι η γενικευμένη σήμερα περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της οποίας αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία. Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανάπτυξης. Έτσι τη σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση των ανθρώπινων κοινωνιών με ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης”.

Εισηγήσεις:

  • Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»
    Κλενιάτης Νίκος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου & Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ

Χρήσιμες Ερωτήσεις-Απαντήσεις για θέματα ΚΕΝΑΚ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »