Ημερίδα με θέμα : «Ενεργειακή απόδοση κτηρίων: εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ – βιοκλιματική αρχιτεκτονική – διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων – πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Τρίπολη 15.7.2011

H ημερίδα πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη στο Αποστολοπούλειο πνευματικό κέντρο στις 15 Ιουλίου 2011 (Πρόσκληση-Πρόγραμμα), με ομιλητές την Καραβασίλη Μαργαρίτα, Ειδική Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, τον Αθανασίου Δημήτρη, Ειδικό Συνεργάτη Ειδικής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΚΑ, τον Οικονομίδη Γρηγόρη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας ΥΠΕΚΑ και τον Κλενιάτη Νίκο, Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου & Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ.
Όπως δήλωσε στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη, στόχος της ημερίδας ήταν να εμπλουτιστούν οι γνώσεις γύρω από τα παραπάνω θέματα και να επαναπροσδιοριστούν οι αρχές, οι αξίες και οι πολιτικές ανάπτυξης, έτσι ώστε το σύγχρονο μοντέλο που θ΄ ακολουθηθεί να στηρίζετε στην αειφορία, στην ορθολογική χρήση και τη σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα είπε: “Οι σύγχρονες κοινωνίες στήριξαν την ανάπτυξή τους σε κυρίαρχες λογικές για οικονομική μεγέθυνση χωρίς όρια, περιορισμούς και κανόνες βασιζόμενες κυρίως σε εντατική, συνεχή και άνευ όρων εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Αποτέλεσμα των στρεβλών αυτών αναπτυξιακών πολιτικών είναι η γενικευμένη σήμερα περιβαλλοντική κρίση, οι συνέπειες της οποίας αγγίζουν όλους τους τομείς της ζωής, έχουν επιφέρει πλήρη διαταραχή στην ισορροπία των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και δυσβάσταχτο κόστος για την οικονομία και την κοινωνία. Τα δεδομένα αυτά ανάγκασαν την Πολιτεία να επαναπροσδιορίσει τις αρχές, τις αξίες και τις πολιτικές ανάπτυξης. Έτσι τη σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση των ανθρώπινων κοινωνιών με ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης”.

Εισηγήσεις:

  • Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον»
    Κλενιάτης Νίκος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου & Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ

Χρήσιμες Ερωτήσεις-Απαντήσεις για θέματα ΚΕΝΑΚ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »