Ημερίδα με θέμα : «Ο νέος κανονισμός ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): νέες τεχνικές οδηγίες Τ.Ε.Ε. – άμεσες προοπτικές». Τρίπολη 19.7.2010

Tην ημερίδα με τον παραπάνω τίτλο οργάνωσε και διεξήγαγε το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010 στην Αίθουσα του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου με ομιλητή τον Απόστολο Ευθυμιάδη, Μηχ/γο – Ηλ/γο Μηχανικό Ε.Μ.Π. – Δρ. Μηχ/κο M.I.T., Συντονιστή Ομάδας Εργασίας Τ.Ε.Ε. για τον ΚΕΝΑΚ, Πρόεδρο Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής (Σ-ΟΛ-ΑΡ). (Αφίσα , Πρόσκληση).

         

Η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη στο χαιρετισμό που απηύθυνε προς τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης ανέφερε: «Είναι γνωστό σε όλους μας ότι την σημερινή εποχή το παγκόσμιο μοντέλο ανάπτυξης των κοινωνιών στηρίζεται στην αειφορία, στη φιλικότητα και στο σεβασμό στο περιβάλλον, στην οικολογική ευαισθησία και γενικά στην άνθηση των ανθρώπινων κοινωνιών με ορθολογική χρήση και σωστή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ανάσχεση της περιβαλλοντικής κρίσης. Στα πλαίσια αυτά, η στροφή της ενεργειακής πολιτικής προς την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι πλέον η αναγκαία συνθήκη για την αειφόρο ανάπτυξη, την πρόοδο και γενικά την ευημερία και βιωσιμότητα της ανθρωπότητας. Ειδικά για τη Ευρώπη, η οποία στηρίζει την παραγωγή ενέργειας σε μεγάλο ποσοστό στην εισαγωγή πετρελαίου, η αυξημένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη δέσμη μέτρων και πολιτικών που απαιτούνται. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζομε, η Κοινότητα έχει προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την κλιματική αλλαγή με μιά σειρά Κανονισμών, Σχεδίων Δράσης, Αποφάσεων και Οδηγιών μεταξύ των οποίων είναι και η Οδηγία 2002/91/ΕΚ που κεντρικό σκοπό έχει την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον κτιριακό τομέα. Με βάσει λοιπόν τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές οδηγίες και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική εξεδόθη και στη χώρα μας και ισχύει ο Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων & άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3851/10, με τον οποίο εναρμονίστηκε η Ελληνική Νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Ο Νόμος αυτός έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την εφαρμογή του παραπάνω Νόμου, επιτέλους φέτος τον Απρίλιο εξεδόθη ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται, και από πληροφορίες κατά το Σεπτέμβριο, αφού ολοκληρωθούν οι Τεχνικές Οδηγίες που έχει αναλάβει να συντάξει το ΤΕΕ, θα εκδοθεί το Π.Δ. που θα καθορίζει τα προσόντα των ενεργειακών επιθεωρητών και άλλο ένα Π.Δ. για την στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας καθώς και μια σειρά από υποστηρικτικές διαδικασίες. Ουσιαστικά ο ΚΕΝΑΚ εισάγει τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στην μελέτη και κατασκευή των κτιρίων, διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θέτοντας ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται και τέλος ορίζει τη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων. Μια πρώτη ενημέρωση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είχαμε κάνει και πέρυσι τον Απρίλιο, τώρα όμως έχοντας πλέον σε εφαρμογή τον ΚΕΝΑΚ, θεωρήσαμε απαραίτητη και επείγουσα τη σημερινή εκδήλωση και για αυτό προχωρήσαμε στη σημερινή εσπερίδα και επιλέξαμε ως ομιλητή τον Α. Ευθυμιάδη, τον καθ’ ύλην αρμόδιο να μας εξηγήσει τα του νέου κανονισμού, αφού ουσιαστικά είναι ο δημιουργός «του κτιρίου αναφοράς» στο οποίο στηρίζεται ο ΚΕΝΑΚ».

Εισηγήσεις Απόστολου Ευθυμιάδη:

Λοιπό υλικό:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin