Ημερίδα με θέμα : «Διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Ναύπλιο 10.4.2010

Την ημερίδα διοργάνωσε το ΤΕΕ Πελοποννήσου στην Αίθουσα «ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ» στο Ναύπλιο το Σάββατο 10 Απριλίου 2010 (Πρόσκληση-Πρόγραμμα).
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Αργολίδας του ΤΕΕ Δημήτρης Καρούντζος αναφέρθηκε στη δράση του ΤΕΕ Τμήματος Πελοποννήσου στα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και στην αναγκαιότητα διοργάνωσης της εκδήλωσης.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Νομάρχης Αργολίδας Βασίλης Σωτηρόπουλος, ο Δήμαρχος Ναυπλίου Παναγιώτης Αναγνωσταράς, ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης ο οποίος κήρυξε και την έναρξη εργασιών της ημερίδας.
Ο Θεόδωρος Δραγκιώτης, Σύνδεσμος της ΔΕ του ΤΕΕ με τη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ), αναφέρθηκε σε θέματα πολιτικής προστασίας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.
Η Δρ Χριστίνα Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος ΠΜ, Επιμελήτρια της ΜΕΠΑΑ, αναφέρθηκε στη συνέχεια στη διαχείριση των υδατικών πόρων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, ενώ ακολούθησε παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Ν.Ε. Αργολίδας Δημήτρη Καρούντζο, του έργου ομάδας εργασίας του ΤΕΕ για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Αργολίδα, και την επάρκεια υδατικών αποθεμάτων πού είναι ανεκμετάλλευτα ακόμη.
Ο Αναστάσιος Στάμου, Καθηγητής ΕΜΠ και μέλος της ΜΕΠΑΑ, παρουσίασε τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων στη διαχείριση εσωτερικών, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων.
Η Δρ Μαρία Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ και μέλος της ΜΕΠΑΑ, αναφέρθηκε σε προβλήματα ποιότητας των υπογείων νερών, καθώς και στην υφαλμύρινση.
Ακολούθως παρουσιάσθηκε από τον Λάμπρο Καρούντζο, μέλος της Μ.Ε. Περιβάλλοντος Αργολίδας, το έργο ομάδας εργασίας του ΤΕΕ Τμήματος Πελοποννήσου με θέμα τη μαθηματική ανάλυση μετρήσεων της περιεκτικότητας σε χλώριο των υδάτων της πηγής Αναβάλου.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα θέματα που παρουσίασαν οι εισηγητές.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απόφαση όλων, το ΤΕΕ, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναστροφή της τάσης στην Αργολίδα, να προτείνει και προωθήσει από κοινού με το ΥΠΕΚΑ την εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των διαθεσίμων υδάτων, ώστε η περιοχή, εξασφαλίζοντας το βασικό φυσικό της πόρο, το νερό, να ανακτήσει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης πού δικαιούται να έχει.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »