Ημερίδα με θέμα : «Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. : ο σχεδιασμός του χώρου σε τοπική κλίμακα – προβλήματα, προοπτικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις». Τρίπολη 20.3.2010

Η ημερίδα διεξήχθη στην Τρίπολη το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρίπολης (Πρόσκληση-Πρόγραμμα) και την παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον πολλοί Μηχανικοί, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε ενημερωτικό cd με περιεχόμενο υλικό από τις εισηγήσεις και κατά την εξέλιξή της έγιναν συζητήσεις και διευκρινίστηκαν απορίες και ερωτήματα.
Στην ομιλία της η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ανέφερε : «Είναι πιστεύω γνωστό σε όλους, ότι το ενδιαφέρον του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό δεν είναι νέο. Σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας σε αυτούς τους τομείς, σε τοπικό, περιφερειακό ή και εθνικό επίπεδο, σταθήκαμε αρωγοί και συνοδοιπόροι, έμπιστοι σύμβουλοι και καλόπιστοι κριτές. Η συμβολή μας στον κοινωνικό διάλογο, η τεχνική συμβουλή και η επιστημονική μας γνωμοδότηση δόθηκαν σε κάθε περίπτωση που κάποιο σχέδιο χωροταξικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα τέθηκε σε διαβούλευση. Έτσι έγινε και πριν από μερικά χρόνια όταν ετοιμαζόταν το Περιφερειακό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ίδιο και αργότερα με τα Χωροταξικά του Τουρισμού και της Βιομηχανίας καθώς και με το Εθνικό Χωροταξικό. Παράλληλα με τα Σχέδια αυτά, εδώ και μια δεκαετία περίπου, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης για την κατάρτιση χωροταξικών σχεδίων σε επίπεδο Καποδιστριακού Δήμου που δεν είναι άλλα από τα γνωστά μας ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/1997. Τα Σχέδια αυτά αποτελούν την αιχμή της πολεοδομικής σχεδιαστικής δραστηριότητας. Ενημερωτικά, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου περίπου το 50% των ΟΤΑ Α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης εκπονεί μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ, εκ των οποίων μόνο δύο έχουν εγκριθεί. Σήμερα, είναι πλέον σαφές ότι έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα που αναστέλλουν και καθυστερούν την ολοκλήρωσή του χωρικού σχεδιασμού στη χώρα μας. Η διαρκής μας παρουσία στο πλευρό των Τεχνικών αλλά και των Υπηρεσιών, μας επέτρεψε να αντιληφθούμε από νωρίς την ύπαρξη προβλημάτων στην εκπόνηση και διαδικασία θεσμοθέτησης των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και να συνειδητοποιήσομε την ανάγκη αλλά και το χρέος μας για να αναλάβομε δράση και να έχομε ουσιαστική παρέμβαση. Σεβόμενοι πρώτα από όλα το θεσμικό μας ρόλο και έχοντας τα δεδομένα και τους στόχους που σας ανέφερα, προχωρήσαμε στη σύσταση ειδικής Ομάδας, στελεχωμένης με έμπειρους Συναδέλφους-Μέλη του ΤΕΕ Πελοποννήσου για να ασχοληθεί με το θέμα. Βασικός σκοπός των Συναδέλφων αυτών ήταν η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την πορεία εκπόνησης μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ στην Περιφέρεια καθώς και κάθε άλλη ενέργεια επικουρική του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα γνωμοδότηση επί των προτάσεων των σχεδίων. Η ημερίδα που διεξάγεται σήμερα, αποτελεί την απάντηση του ΤΕΕ στο έλλειμμα πληροφόρησης που διαπιστώσαμε σε συνδυασμό με τον έντονο προβληματισμό που αναπτύχθηκε γύρω από τα ΓΠΣ και το μέλλον τους, ενόψει των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα από την Κυβέρνηση και τέθηκαν ως σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση με το όνομα «Καλλικράτης». Ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των ΓΠΣ στην εκτός σχεδίου περιοχή, την θεσμοθέτηση περιοχών περιορισμού δόμησης και τις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης είχαν ανακύψει από την αρχή σχεδόν της εμφάνισης του θεσμού. Αργότερα προέκυψαν θέματα εφαρμογής και προδιαγραφών με την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων σχετικών με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και προσφάτως με τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας. Τελευταία, τέθη καν εύλογα και ερωτήματα σχετικά με την δυνατότητα ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης σχεδίων που εκκρεμούν αλλά και την εκκίνηση νέων, ενόψει πιθανής συνένωσης των ΟΤΑ.
Ίσως όμως το σοβαρότερο και ουσιαστικότερο ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων έχει να κάνει με τη λειτουργία τους στο επίπεδο της παραγωγής οικιστικής γης σε συνάρτηση με τα τοπικά συμφέροντα και τις παγιωμένες πρακτικές. Φιλοδοξούμε λοιπόν, πολλά από τα ανωτέρω ερωτήματα να λάβουν απαντήσεις στα πλαίσια των εργασιών της παρούσης ημερίδας αλλά και σε όσα δεν μπορέσουν να δοθούν απαντήσεις, πιστεύομε ότι θα τεθούν βάσεις για περαιτέρω προβληματισμό, θα δημιουργηθούν χρήσιμα κοινωνικά αντανακλαστικά και ενδεχομένως, χάρη στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών που θα προκύψει, η Διοίκηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναπτύξουν μια γόνιμη και αποδοτική συνεργασία στην κατεύθυνση της δυναμικής προώθησης του χωροταξικού σχεδιασμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα κατά ομιλητή παρουσιάζονται στη συνέχεια :

  • Ο ρόλος του τοπικού χωροταξικού σχεδιασμού (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής
    Άννα Αρβανιτάκη, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός,ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Συντονίστρια Ρυθμιστικών Σχεδίων.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin