Ημερίδα με θέμα : «Γεωτεχνικός σχεδιασμός με τους Ευρωκώδικες 7 & 8». Τρίπολη 16.1.2010

Με τη συμμετοχή μηχανικών και από τους πέντε Νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διεξήχθη με επιτυχία στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης ενημερωτική ημερίδα με τον ως άνω τίτλο, που διοργάνωσε στις 16 Ιανουαρίου 2010 το ΤΕΕ Πελοποννήσου (Πρόσκληση-Πρόγραμμα). Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την πλήρη ανάλυση και παρουσίαση των θεμάτων που αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές.

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Τμήματος Χαρίκλεια Τσιώλη, αναφέρθηκε και στην αναγκαιότητα διεξαγωγής ημερίδων που αφορούν τους Ευρωκώδικες τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είναι γνωστό ότι κάθε χώρα έχει την δική της Νομοθεσία την οποία εφαρμόζει στο σχεδιασμό και τη μελέτη των φορέων και γενικά των τεχνικών έργων. Οι διαφορές όμως που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Κανονισμών διαπιστώθηκε ότι δημιουργούσαν δυσκολίες και εμπόδια στην ελεύθερη και ενιαία άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού εντός των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης. Έτσι στα πλαίσια της προσπάθειας, ώστε στο δυτικοευρωπαικό χώρο να διαμορφωθεί ένα ενιαίο σύστημα ευρωπαικών κανονισμών για το σχεδιασμό των κατασκευών, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης των Ευρωκωδίκων οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Εθνικούς Κανονισμούς. Η χρήση των Ευρωκωδίκων έχει σκοπό να άρει τα τεχνικά εμπόδια, να εναρμονίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και να διευκολύνει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα έργων Μηχανικού σε όλη την Ευρωπαική ΄Ενωση με τη δημιουργία των προυποθέσεων που απαιτούνται για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Είναι προφανές ότι απώτερος στόχος είναι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς στην παραγωγή έργων και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου στην Ευρωπαική Ένωση. Η διαδικασία ξεκίνησε περίπου πριν 30χρόνια και αισίως τελείωσε το 2006. Πρέπει δε να τονίσομε, ότι στις διάφορες επιτροπές για τη σύνταξη των Ευρωκωδίκων είχαν ισχυρή παρουσία και συμμετοχή δικοί μας Έλληνες Επιστήμονες. Το Μάρτιο του 2010 θα ξεκινήσει στη χώρα μας η πλήρης και αποκλειστική εφαρμογή των Ευρωκωδίκων και συγχρόνως θα αποσυρθούν υποχρεωτικά οι υφιστάμενοι Εθνικοί Κανονισμοί. Σήμερα θεωρείται ότι οι Πανευρωπαικοί Κώδικες έχουν σημαντική επίδραση παγκοσμίως. Οι Ευρωκώδικες που θα ισχύσουν, απαρτίζονται από 10 κύρια Ευρωπαικά Πρότυπα και υποδιαιρούνται σε 58 μέρη. Έχουν εφαρμογή στον υπολογισμό της μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους και καλύπτουν τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, ξύλο, αλουμίνιο, τον αντισεισμικό σχεδιασμό καθώς και την μελέτη και γεωτεχνική έρευνα του εδάφους με άλλα λόγια το σχεδιασμό των γεωτεχνικών έργων. ΄Ετσι υπεισέρχονται στο σχεδιασμό κτιρίων, γεφυρών, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων κλπ. έναντι στατικών και σεισμικών φορτίσεων καθώς και έναντι πυρκαγιάς. Για την υλοποίηση των Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα, αντίστοιχα και σε κάθε κράτος-μέλος, εισάγεται η έννοια του Εθνικού Προτύπου. Κάθε Εθνικό Πρότυπο εφαρμογής ενός Ευρωκώδικα συντίθεται από το πλήρες κείμενο του Ευρωκωδίκα μαζί με τα παραρτήματά του (όπως αυτό δημοσιεύτηκε από τη CEN και μεταφράσθηκε με μέριμνα της Εθνικής Επιτροπής Ευρωκωδίκων) και από το Εθνικό Προσάρτημα. Η υιοθέτηση της εισαγωγής του Εθνικού Προσαρτήματος είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον και την ευστάθεια του συστήματος των Ευρωκωδίκων. Το Εθνικό Πρότυπο περιέχει αποκλειστικά και μόνο πληροφορίες για τις «Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους», δηλ. τις παραμέτρους εκείνες που παραμένουν ανοικτές στον Ευρωκώδικα και προορίζονται για Εθνική επιλογή. Με άλλα λόγια, η κάθε χώρα έχει την δυνατότητα να κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποια προκαθορισμένα σημεία των Ευρωκωδίκων, οι οποίες επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και έτσι εισάγονται κάποιοι συντελεστές ασφαλείας λόγω των κλιματικών, σεισμικών, γεωλογικών, οικονομικών κλπ. ιδιαιτεροτήτων του κάθε κράτους και που δεν πρέπει να αγνοούνται. Όσον αφορά τους Ευρωκώδικες των γεωτεχνικών, πρέπει να τονίσομε ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ αυτών και των Ευρωκωδίκων του χάλυβα ή του σκυροδέματος, η οποία σχετίζεται με την τελείως διαφορετική φύση του υλικού. Ουσιαστικά οι Ευρωκώδικες των γεωτεχνικών δεν παρεμβαίνουν στη φιλοσοφία των υπολογισμών, η οποία εξακολουθεί να ισχύει με τον ίδιο τρόπο που πάντα ίσχυε. Παρεμβαίνουν όμως μέσω των συντελεστών ασφαλείας που ορίζουν και μέσω του διαχωρισμού της αρχικής κατάστασης και της κατάστασης λειτουργίας ενός γεωτεχνικού έργου, επιτυγχάνοντας έτσι μία πληρέστερη και μία μάλλον καλύτερη κατανόηση των καταστάσεων που αφορούν το γεωτεχνικό έργο». Κλείνοντας τόνισε ότι: «Η μεταφορά της γνώσης από τους Ειδικούς Επιστήμονες, ειδικά δε την παρούσα χρονική περίοδο, αποκτά επείγοντα και σημαντικό χαρακτήρα επειδή όπως είπαμε η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων θα καταστεί υποχρεωτική και πρέπει άμεσα όλος ο τεχνικός κόσμος να εγκλιματιστεί σε ένα νέο περιβάλλον και να προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις για τη δουλειά».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις:

  • Σχεδιασμός Γεωτεχνικών ‘Εργων με τον Ευρωκώδικα 7 – Παραδείγματα
    Μιχάληs Καββαδάs, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
  • Γεωτεχνικά Θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού – Ευρωκώδικαs 8 – Παραδείγματα
    Γιώργος Μπουκοβάλας, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκαν σε ψηφιακή μορφή οι πιό κάτω εισηγήσεις των ομιλητών :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin