Ημερίδα με θέμα : «Κατασκευές του μέλλοντος». Κόρινθος 13.11.2009

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας / Τμήμα ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» (Προς μία βιοκλιματική αρχιτεκτονική), στο Λουτράκι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο “Poseidon Resort” (Πρόσκληση-Πρόγραμμα). Η ημερίδα εντασσόταν στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Συντονιστικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η Πρόεδρος του ΤΕΕ Πελοποννήσου Χαρίκλεια Τσιώλη (Απόσπασμα) και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος.

Ομιλητές της εκδήλωσης και η θεματολογία που ανέπτυξαν ήταν:

  • Φούλη Κόσμογλου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος και Τμηματάρχης της Διεύθυνσης Οικιστικής, Πολιτικής και Κατοικίας του ΥΠΕΚΑ.
    Αναγκαιότητα για Βιοκλιματικό Σχεδιασμό. Από την κοινοτική οδηγία SAVE στο νόμο 3661/2008 – Τεχνικός Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ) – Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
  • Ευφροσύνη Τριάντη, Dr. Αρχιτέκτων Μηχανικός – Περιβαλλοντολόγος.
    Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων και Ανοιχτών Χώρων
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »