ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (31.10.2016) για λειτουργία νέων εκδόσεων διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016. (Σε ισχύ οι αλλαγές για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές)


Σύμφωνα με την ανακοίνωση (31.10.2016) του ΥΠΕΝ, οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄136/28.7.2016), τέθηκαν σε λειτουργία.
Με την ενσωμάτωση των διατάξεων βάσει του νέου Νόμου, τροποποιήθηκαν οι οδηγίες με μορφή ερωταπαντήσεων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.