Κεντρικό ΤΕΕ (27.10.2016): Επιστολή προς ΤΣΜΕΔΕ για εκ νέου παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016


Εκ νέου παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο Α΄ εξάμηνο του 2016 για έναν ακόμη μήνα, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2016, ζήτησε σήμερα με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προς τη Διοικούσα Διοικούσα Επιτροπή  Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ), άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων, ώστε οι ασφαλισμένοι να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και  φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους.