Ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2». Καλαμάτα 23.5.2009 και Ναύπλιο 13.6.2009

Από την ημερίδα στην Καλαμάτα
Από την ημερίδα στην Καλαμάτα

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος Τ.Ε.Ε., διεξήγαγε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα με το παραπάνω θέμα στην Καλαμάτα (Πρόσκληση) το Σάββατο 23 Μαΐου 2009 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας στο «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» και στο Ναύπλιο (Πρόσκληση) το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Αργολίδας. Στις δύο αυτές εκδηλώσεις υπήρξε μεγάλη προσέλευση συναδέλφων μηχανικών οι οποίοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την πλούσια θεματολογία τους που αναπτύχθηκε αναλυτικά από τους εισηγητές.
Όπως ενημέρωσε η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη, «οι ημερίδες διοργανώθηκαν στα πλαίσια των στόχων της Διοίκησης του ΤΕΕ Πελοποννήσου για διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση σε τεχνικά θέματα, σε νέες εξελίξεις και αλλαγές της τεχνολογίας και της Νομοθεσίας σχετικές με το Επάγγελμα του Μηχανικού. Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων Εθνικών Κανονισμών, αφού κάθε χώρα έχει την δική της Νομοθεσία που εφαρμόζει στις μελέτες των κτιρίων και γενικά των τεχνικών έργων, διαπιστώθηκε ότι δημιουργούσαν δυσκολίες και εμπόδια στην ελεύθερη και ενιαία άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης των Ευρωκωδίκων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Εθνικούς Κανονισμούς και θα διευκολύνουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα έργων Πολιτικού Μηχανικού σε όλη την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση με τη δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων. Σήμερα οι Ευρωκώδικες ισχύουν παράλληλα με τους Εθνικούς Κανονισμούς και από 1-1-2010 θα υπάρχει πλήρης και αποκλειστική εφαρμογή τους με απόσυρση συγχρόνως όλων των Εθνικών Κανονισμών. Οι Ευρωκώδικες που θα εφαρμοστούν, καλύπτουν τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, χάλυβα, τοιχοποιία, ξύλο, αλουμίνιο και την μελέτη του εδάφους. Έτσι υπεισέρχονται στο σχεδιασμό κτιρίων, γεφυρών, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων κλπ. έναντι στατικών και σεισμικών φορτίσεων καθώς και έναντι πυρκαγιάς. Η ημερίδα με θέμα : «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2» είναι πολύ σημαντική γιατί θα συμβάλλει στην ενημέρωσή μας, στην ενίσχυση του επιστημονικού μας υποβάθρου και συνεπώς στην αναβάθμιση όλων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της μελέτης και κατασκευής των έργων είτε ημών των ιδίων, είτε μέσω ημών, των κατασκευαστών – των επιχειρήσεων και βιομηχανιών και τέλος στην διεύρυνση ίσως των επαγγελματικών μας δραστηριοτήτων, γιατί μέσω των Ευρωκωδίκων, δίνεται μια ευκαιρία στον Έλληνα Μηχανικό να δραστηριοποιηθεί στον κατασκευαστικό χώρο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, και όχι μόνο, και να ανταγωνίζεται με ίσους όρους τους ξένους Συναδέλφους του».
Η θεματολογία των ημερίδων στις οποίες οι εισηγητές προέβησαν σε πλήρη ανάλυση και παρουσίαση του Ευρωκώδικα 2 για το σκυρόδεμα που αποτελεί το βασικό υλικό των κατασκευών στη χώρα μας, ήταν:

  • Ανθεκτικότητα – Επικαλύψεις
    Θεόδωρος Δραγκιώτης, Π.Μ., Μέλος της ΔΕ Τ.Ε.Ε., Υπεύθυνος Επιστ. ‘Εργου.
  • Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Διάτρησης – Στρέψης – Διάτρησης
    Μαρίνος Καττής, Δρ Π.Μ., Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Στο τέλος κάθε ημερίδας τέθηκαν και απαντήθηκαν ερωτήματα και έγιναν παρεμβάσεις και συζητήσεις σχετικές με το θέμα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »