Παρέμβαση για την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου με παρέμβασή του στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, επισημαίνει θέματα που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος και ζητά να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διόρθωση της οικ.68265/2.10.2000 Εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ και την άρση της νομοθετικής στρέβλωσης.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)