Δήλωση του Προέδρου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την Attica Bank

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ATTICA BANK

Σε σχέση με τις εξελίξεις στην Attica Bank και τα συνεχόμενα δημοσιεύματα του τύπου, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. Κωνσταντίνος Μακέδος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχει ως κύριο στόχο του τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της απόδοσης της επένδυσης των χιλιάδων ασφαλισμένων του, μηχανικών και εργοληπτών, στην Attica Bank, και προσπαθεί, μέσω αυτής της στρατηγικής του επένδυσης να προωθήσει την ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας.

Ως βασικός μέτοχος της Attica Bank τους στόχους αυτούς επιδιώκουμε να τους πετύχουμε μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους της Τράπεζας και την υποστήριξη των εποπτευόντων μηχανισμών. Η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη σε ένα οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον προκλήσεων.

Το ΤΣΜΕΔΕ σε κάθε περίπτωση ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ως βασικού μετόχου στην τράπεζα και, κυρίως, τον ελεγκτικό του ρόλο στα πεπραγμένα της εκάστοτε Διοίκησης, ώστε να διασφαλίσει την επένδυσή του. Η διελκυστίνδα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ θεσμικών φορέων για τα θέματα της Attica Bank πρέπει να σταματήσει για το καλό της Τράπεζας και του Ταμείου.

Ως μέτοχοι επιδιώκουμε να δούμε την Attica Bank να αναπτύσσεται και πάλι μέσα από:

  • Την ολοκληρωμένη κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών,
  • Τη λειτουργική αναδιάρθρωση,
  • Την παροχή καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων,
  • Την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
  • Την ανάπτυξη των σχέσεων με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Με γνώμονα το συμφέρον της επένδυσης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και συνολικά των υπολοίπων Ασφαλιστικών Ταμείων, των Μετόχων και των Πελατών της Attica Bank, ο βασικός μέτοχος θα εκφραστεί με την άρτια και εμπεριστατωμένη πρότασή του στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων της Τράπεζας, στις 20/9, προσδοκώντας και από το σύνολο των αρμοδίων να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιδείξουν την υπευθυνότητα που διαχρονικά το ίδιο έχει δείξει.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Κωνσταντίνος Μακέδος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »