ΕΑΑΔΗΣΥ: Ανακοίνωση (8.9.2016) για την υποβολή ερωτημάτων προς την ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με το Ν.4412/2016

Ερωτήματα σχετικά με το Ν.4412/2016 υποβάλλονται στην ΕΑΑΔΗΣΥ:

  • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: eaadhsy@eaadhsy.gr
  • εγγράφως στη Διεύθυνση της Αρχής: Λεωφ. Κηφισίας 7, 115 23 Αθήνα

Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε 9:00 13:00 καθημερινά στα τηλέφωνα:

213 2124 740 (Ειρήνη Μουτσοπούλου) και

213 2124 757 (Βασιλική Σκαρτσούνη)

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »