Προσκλήσεις σε συγκεντρώσεις-συζητήσεις επί του Σ/Ν του ΥΠΕΝ “Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος” από 12.9.2016 έως 19.9.2016


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει συγκεντρώσεις-συζητήσεις για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος” (Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης, Αυθαίρετα, Οικοδομικές Άδειες) και καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους.

Οι συγκεντρώσεις-συζητήσεις θα διεξαχθούν σε κεντρικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: