ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 15/2016 (με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460/28.6.2016) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)»

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin