Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Α’ 141/3.8.2016) με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας


Δείτε το Νόμο 4410/2016 εδώ