Ημερίδα-Σεμινάριο με θέματα που αφορούν «τα φορολογικά των Μηχανικών». Τρίπολη 9.6.2007

H ημερίδα – σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου 2007 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 : ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ώρα :  10.00 – 12.00

 • Νέες διατάξεις Ν. 3522/2006
 • Τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 • Αλλαγές  στη φορολογία εισοδήματος τεχνικών – οικοδομικών επιχειρήσεων
 • Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και κερδών τεχνικών & οικοδομικών επιχειρήσεων.
 • Μεθοδολογία παρακολούθησης οικοδομών σε εξέλιξη.
 • Κοινοπραξίες τεχνικών έργων – Εκχώρηση έργου σε κοινοπραξία.
 • Εξωλογιστικός προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών.
 • Παρουσίαση πρότυπων σειρών εγγραφών και μεθοδολογίας λογιστικής και φοροτεχνικής κάλυψης τεχνικών επιχειρήσεων με τις νέες διατάξεις.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΗΤΡ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών

2 :  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Σ.Δ.Ο.Ε.

Ώρα :  12.15 – 13.30

 • Ελεγκτικές επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τον προληπτικό και τακτικό έλεγχο τεχνικών και οικοδομικών εταιρειών.
 • Εικονικά – Πλαστά φορολογικά στοιχεία : Έννοια – Συνέπειες – τρόποι αποφυγής λήψης τέτοιων φορολογικών στοιχείων.
 • Χρήση   δίγραμμων επιταγών κατά τις συναλλαγές – Συνέπειες από τη μη χρήση τους.
 • Μεθοδολογία διενέργειας προληπτικού ελέγχου από την ΥΠΕΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 30 λεπτών

3 :  Φ.Π.Α. ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν. 3427/2005) – Ε.Κ.Κ.Ο.

Ώρα :  14.00 – 18.00

 • Νόμος 3427/2005 και οι  ΠΟΛ για την ερμηνεία του.
 • Τι ισχύει για την ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ και για το ελάχιστο κόστος κατασκευής.
 • Αυτοπαράδοση ακινήτου και τρόπος αντιμετώπισης.
 • Δηλώσεις μεταβολών – ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α.
 • Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και απαίτησης του φόρου.
 • Οι παγίδες του Βιβλίου κοστολογίου και τα μυστικά του.
 • Προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος – συσχετισμός με αξία πώλησης
 • Χρόνος υποβολής της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Περιπτώσεις υποβολής ειδικής δήλωσης χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. –  PRO-RATA Φ.Π.Α. κοινών εισροών κατά την πώληση πρώτης κατοικίας.
 • Πότε υποβάλλεται δήλωση Φ.Μ.Α. αντί Φ.Π.Α.
 • Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.- ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)

Υλικό ημερίδας

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398)».

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81848/21.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3267) για τη Σύσταση Ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει» (Β΄ 3398)».

Διαβάστε το άρθρο »