ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Εγκύκλιος 22/2016 (αριθμ. πρωτ. T01/652/18/11.7.2016) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α»

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin