ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Απόφαση ΠΟΛ 1096/2016 του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων (ΦΕΚ Β΄2043/5.7.2016) με θέμα: «Συμπλήρωση της Απόφασης του Γ.Γ.Δημοσίων Εσόδων – ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή»


Δείτε το ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση ΠΟΛ 1096/2016 του Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων εδώ