Παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄125/7.7.2016 ο Νόμος 4403/2016, στον οποίον προβλέπεται (άρθρο 67 στη σελίδα 7129) παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016.