Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς επιθεωρητές

Αλλαγή στην διαδικασία πιστοποίησης του Ενεργειακού Επιθεωρητή προβλέπει το υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο “Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 3013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις” που έχει κατατεθεί στη Βουλή την 1.7.2016.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτούν όσοι εγγραφούν στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ενώ όσοι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου έχουν επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία εντάσσονται αυτόματα στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και μάλιστα στην ανώτατη (Γ’) τάξη.

Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από Διπλωματούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και εντάσσονται σε τρεις τάξεις ως εξής:

Α’ ΤΑΞΗ:
εντάσσονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί από την κτήση του διπλώματός τους και οι Πτυχιούχοι Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 1 χρόνο μετά την κτήση του πτυχίου τους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα για επιθεωρήσεις σε κτίρια μέχρι 250τμ και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με συνολική ισχύ έως 50kW

Β’ ΤΑΞΗ:
εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α’ τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεις Α’ Τάξης από τις οποίες οι 5 τουλάχιστον αφορούν σε κτίρια με χρήση μη κατοικίας. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια μέχρι 1000τμ. και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού με συνολική ισχύ έως 400kW

Γ’ ΤΑΞΗ:
εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β’ τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον 10 επιθεωρήσεις Β’ Τάξης. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Γ’ τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια χωρίς όριο επιφανείας και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού χωρίς όριο ισχύος.

Δείτε τι προβλέπει αναλυτικά το σχέδιο νόμου (άρθρο 53 – 61), εδώ

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »