Εγκύκλιος 13/2016 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 14 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» και η αναφερόμενη σε αυτή Κατευθυντήρια Οδηγία 14/2016


Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία