Πληρωμές δικαιούχων ενίσχυσης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά τη διαδικασία ενίσχυσης των δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την ανάρτηση τριών εντολών πληρωμής.

Δείτε παρακάτω τις τρεις αποφάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων και τα αντίστοιχα ποσά:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin