Επείγουσα ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (15.6.2016) για τις κατασκηνώσεις 2016

Οι ενδιαφερόμενοι από τη λίστα αναμονής που έχουν ειδοποιηθεί με email να παραλάβουν την κάρτα κατασκηνωτή, αν πρόκειται για την Α Κατασκηνωτική Περίοδο, παρακαλούμε να προσέλθουν για την παραλαβή της έως την Παρασκευή 17/06/2016, από τις 08:00 έως 14:00.

Για τις υπόλοιπες κατασκηνωτικές περιόδους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από τη λίστα αναμονής που έχουν ειδοποιηθεί με email, να προσέλθουν να παραλάβουν την Κάρτα Κατασκηνωτή, το συντομότερο δυνατό, έως 23/06/2016 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζουμε ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2016 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, παρακαλείται ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin