Κατάργηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ


Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α΄106/6.6.2016, ο Νόμος 4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS]…». Με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου (σελ. 6733) προβλέπεται η κατάργηση της κράτησης 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Σύμφωνα με την επικρατούσα νομική άποψη η κατάργηση αυτή συμπαρασύρει και την κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ η οποία αποτελούσε ποσοστό επί της κράτησης 2% και επομένως παρακολούθημά της, αλλά αναμένονται και οι σχετικές οδηγίες της διοίκησης.
Σημειώνεται ότι με το Ν. 4254/2014 είχε καταργηθεί από 1/1/2015 η αντίστοιχη κράτηση 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων.