Κατάργηση κράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Α΄106/6.6.2016, ο Νόμος 4393/2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS]…». Με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου (σελ. 6733) προβλέπεται η κατάργηση της κράτησης 2% επί των αμοιβών των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
Σύμφωνα με την επικρατούσα νομική άποψη η κατάργηση αυτή συμπαρασύρει και την κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ η οποία αποτελούσε ποσοστό επί της κράτησης 2% και επομένως παρακολούθημά της, αλλά αναμένονται και οι σχετικές οδηγίες της διοίκησης.
Σημειώνεται ότι με το Ν. 4254/2014 είχε καταργηθεί από 1/1/2015 η αντίστοιχη κράτηση 1% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ επί των πληρωμών των εργοληπτών δημοσίων έργων.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »