Ανακοίνωση Δήμου Αλµωπίας (18.5.2016): Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες για τα Σταυροδρόμια της Φύσης και της Ιστορίας

Ο Δήμος Αλµωπίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Living History – Living Nature ΙΙ» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» µε ακρωνύμιο “Lhi-Lna ΙΙ” διοργανώνεται η υλοποίηση ενός εργαστηρίου µε 14 φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών από 02 έως 09 Ιουλίου. Στόχος του εργαστηρίου είναι η χωρική ανάγνωση επιλεγμένων τόπων της Αλµωπίας και η διατύπωση σχεδιαστικών προτάσεων αναζωογόνησης µε μικρής κλίμακας παρεμβάσεις. Δυο ειδικοί επιστήμονες θα φιλοξενηθούν για την καθοδήγηση (mentoring) των φοιτητών.
Σημειώνουμε ότι η δράση χρηματοδοτείται πλήρως από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας και δεν υπάρχει επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.lhilna.eu/?p=24281

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin